Ninove 23 May 2019 - 03u29
Overcast Clouds
17.41°C

Vind het vat - tip 1

08 juni 2018
Vind het vat - tip 1

#Ninove - Het is algemeen bekend dat Antonius Sanderus in zijn Flandria Illustrata schreef: "Ninive quattor habet portas. Hae portae, quamvis possint, vix umquam clauduntur: unde vulgari loco Ninove dicitur antiquissima, audaccissima, sapientissima."

Minder bekend is dat er in het klein nog een tekst aan toegevoegd was:

"Hy of zy die den schat zoekt ende wilt vinden moet bereid zyn ende klaar staan om enen langen weg te gaan ende af te stappen. Zynen reis ende tocht zal starten ende aanvangen aan den verblijfplaats van den heer Occo.

Daar zal zy moeten horen ende luisteren naar dieren teneinde enen nieuwen weiland te vinden. Hier zal hy moeten voorzichtig ende zoekende zyn waar hy veilig ende zonder gevaar den beek van het moeras kan oversteken.

Over die beek ende dat moeras zal zy met eigenen ogen ende blikken eigen bezit kunnen zien ende vinden. Een paar schreden verderop ligt ende staat den woning van den familie van Liffer.

Dezen woning ende dit huis is niet te verwarren ende te verwisselen met het witten huis dat wat verderop ligt. Enigen boogscheuten ende wat meer ligt een bosachtig ende moerassig terrein nabij een hoogte.

Vanop dienen plaats heeft hy goed zicht ende kijk op de woonplaats bij den eik die gelegen is ende staat vlakbij den appelboom. Opnieuw ende weer moet zy zoeken ende speuren naar enen doorwaadbaren plaats om haren weg te vervolgen.

Hy zal zien dat dit gebied bedekt met populieren is. Op enen steenworp ende nog wat keitjes van hier is een plaats waar vele hazelaars groeien ende bloeien.

Niettemin ende doch zal zy eveneens enen omheinde gebied op haren weg vinden, waarna hy en zy zich bij het nieuw weiland kunnen neerzetten ende nadenken over den tip ende den hint."

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons