Ninove 07 Jun 2020 - 08u58
Overcast Clouds
11.48°C

Vind het vat - update

06 augustus 2019
Vind het vat - update

De ‘vind het vat wedstrijd’ nadert stilaan zijn apotheose. De tips die de komende weken worden gepubliceerd zijn cruciaal.

De volhardende zoekers weten ongetwijfeld al waar het vat niét ligt. Hier en daar worden de eerste schermutselingen met zoekende witkap-lovers gemeld. Terloops wil de organisatie nog eens de reglementen herinneren en benadrukken dat het vat niet op privéterrein is begraven. Het heeft dus geen zin om de woede van de Winnikse landbouwers over zich heen te halen. 

Extra tip

Donderdag 8 augustus om 12 u pakken we uit met een extra tip. De inhoud van de tip zal niet via Ninofmedia verdeeld worden. De plaats waar en het tijdstip wanneer u de extra tip kan vinden, verklappen we wel. Dergelijke tips kunnen van goudwaarde zijn. Dat bevestigen de winnaars van eerdere edities. 

Meteen ook een hint voor diegenen die er kort bij zitten… laat u niet inhalen!

 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons