Ninove 02 Jun 2020 - 19u37
Scattered Clouds
27.4°C

Dienst intensieve zorgen ASZ campus Geraardsbergen tijdelijk gesloten

20 februari 2018
Dienst intensieve zorgen ASZ campus Geraardsbergen tijdelijk gesloten

Op maandag 19 februari 2018 werd op de dienst Intensieve Zorgen op campus Geraardsbergen een vochtprobleem vastgesteld met positieve metingen voor Aspergillus. Na overleg met de hoofdgeneesheer, algemeen directeur en dienst infectiepreventie werd beslist om de dienst Intensieve Zorgen op campus Geraardsbergen als voorzorgsmaatregel tijdelijk te evacueren om de patiëntveiligheid te verzekeren.

Op de dienst intensieve zorgen van de campus Geraardsbergen werd na een staalafname door de dienst infectiepreventie Aspergillus vastgesteld. Deze stalen werden vorige week genomen na het opmerken van een vochtgeur op de dienst intensieve zorgen. Deze geur blijkt het gevolg te zijn van een vochtinsijpeling. De eerste meting die plaatsvond op woensdag 14 februari 2018 was negatief maar bij een tweede meting bleek er op maandag 19 februari 2018 toch in de stalen aanwezigheid te zijn van Aspergillus. Uit voorzorg werd daarom meteen beslist om de dienst intensieve zorgen te evacueren. Vier patiënten konden reeds naar de kamer worden gebracht en twee patiënten werden overgebracht naar de IZ-dienst op campus Aalst. Door deze preventieve maatregelen liep geen enkele patiënt gevaar.

Aspergillus is een schimmel die overal kan worden teruggevonden (bv.: in aarde, in water en in de lucht). Deze schimmel vermenigvuldigt zich d.m.v. sporen die vrijkomen van de schimmeldraden en via de lucht getransporteerd worden. Via inademing kunnen dergelijke sporen dan terechtkomen in de luchtwegen. Voor gezonde mensen met een goed werkend immuunsysteem is dat onschadelijk, doordat de sporen meestal vernietigd worden door cellen van het immuunsysteem zelf. Voor mensen echter met een onderdrukt immuunsysteem (bv.: transplantpatiënten, patiënten die chemotherapie krijgen, …) kunnen de sporen wel gevaarlijk zijn en aanleiding geven tot een infectie die zich meestal manifesteert ter hoogte van de longen.

Bij metingen van de lucht en oppervlakte zal men vaak sporen van Aspergillus kunnen terugvinden. De kamers op de dienst Intensieve Zorgen zijn uitgerust met een ventilatiesysteem in overdruk. Dit zorgt voor een continue gefilterde, gezuiverde lucht voor de patiënt wat het risico op aanwezigheid van sporen in de lucht sterk vermindert.

Geruststellend is ook alvast dat uit de beschikbare resultaten bij de patiënten die de afgelopen maanden op de dienst IZ, campus Geraardsbergen verbleven, geen enkel geval van Aspergillus werd vastgesteld.

Hoelang de dienst IZ gesloten zal blijven, is nog niet duidelijk. Momenteel wordt de oorzaak van de vochtinsijpeling onderzocht en wordt bekeken welke maatregelen moeten genomen worden.

Patiënten die dringend intensieve zorgen nodig hebben zullen tijdens de sluiting van de IZ-dienst worden opgevangen op campus Aalst of in een van de omliggende ziekenhuis.

Patiënten die vragen hebben over hun specifieke situatie kunnen contact opnemen met de arts Infectiepreventie op het nummer: 053/ 76 46 76.

Medewerkers dienen geen bijzondere maatregelen te nemen, aangezien er geen risico is voor gezonde mensen. (Jimmy Godaert)

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons