Ninove 02 Jun 2020 - 20u45
Scattered Clouds
27.4°C

Dienst Intensieve Zorgen campus Geraardsbergen opnieuw in gebruik

16 maart 2018
Dienst Intensieve Zorgen campus Geraardsbergen opnieuw in gebruik

De dienst Intensieve Zorgen van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis op campus Geraardsbergen is opnieuw operationeel. Sinds maandag 19 februari was deze dienst gesloten door een vochtprobleem. De oorzaak was een openstaande lasnaad in de ingewerkte dakgoot van het ziekenhuis. De herstellingswerken zijn meteen van start gegaan en de afdeling Intensieve Zorgen werd volledig gedesinfecteerd. Het ASZ heeft een nultolerantie gehanteerd vooraleer de IZ-dienst te heropenen.

 

Op maandag 19 februari 2018 werd op de dienst Intensieve Zorgen op campus Geraardsbergen een vochtprobleem vastgesteld met positieve metingen voor de schimmel Aspergillus. Er werd onmiddellijk beslist om de dienst Intensieve Zorgen op campus Geraardsbergen als voorzorgsmaatregel tijdelijk te evacueren om de patiëntveiligheid te verzekeren. Vier patiënten konden reeds naar de kamer worden gebracht en twee patiënten werden overgebracht naar de IZ-dienst op campus Aalst. Door deze preventieve maatregelen liep geen enkele patiënt gevaar.

Aspergillus is een schimmel die overal kan worden teruggevonden, zowel in de aarde, in water als in de lucht. Voor gezonde mensen met een goed werkend immuunsysteem is deze schimmel onschadelijk. Voor mensen echter met een onderdrukt immuunsysteem (bv.: transplantpatiënten, patiënten die chemotherapie krijgen, …) kunnen de sporen wel gevaarlijk zijn en aanleiding geven tot een infectie die zich meestal manifesteert ter hoogte van de longen.

Uit de beschikbare resultaten bij de patiënten die het afgelopen jaar op de dienst IZ, campus Geraardsbergen verbleven, werd geen enkel geval van klinische Aspergillus vastgesteld. Bijkomend heeft de dienst Infectiepreventie stalen afgenomen op andere afdelingen op campus Geraardsbergen en deze waren allemaal negatief. Patiënten met specifieke vragen konden terecht bij de arts Infectiepreventie op het nummer 053/76 46 76. Medewerkers dienden geen bijzondere maatregelen te nemen, aangezien er geen risico is voor gezonde mensen. Bovendien werden er infomomenten georganiseerd met de dienst Infectiepreventie en arbeidsgeneesheer waar medewerkers hun vragen konden stellen.

Patiënten die dringend intensieve zorgen nodig hadden, werden tijdens de sluiting van de IZ-dienst opgevangen op campus Aalst of in een van de omliggende ziekenhuizen. Samen met de provinciale gezondheidsinspecteur was er afgesproken om MUG interventies te deriveren naar naburige ziekenhuizen. Bovendien was er een continu overleg met de burgemeester van Geraardsbergen Guido De Padt.

De oorzaak van de vochtinsijpeling was een openstaande lasnaad in de ingewerkte dakgoot. Na deze vaststelling werd de volledige ruimte gedesinfecteerd en vonden de herstellingswerken plaats. Deze werken hebben ietwat vertraging opgelopen door het koude weer van de afgelopen weken. Nadien werd de volledige ruimte nogmaals gedesinfecteerd door een externe poetsfirma en werden er opnieuw stalen afgenomen door de dienst Infectiepreventie en een extern labo. Voor deze stalen werd een nultolerantie gehanteerd.

De dienst Intensieve Zorgen beschikt over zes individuele boxen waarvan één isolatiebox voorzien van een sas, een overzichtelijke verpleegpost, tal van noodzakelijke werkingsruimten en nevenlokalen en een ruime wachtzaal. Alle boxen en ruimtes werden meermaals gedesinfecteerd en gecontroleerd. Alle stalen zijn negatief waardoor de dienst Intensieve Zorgen nu opnieuw operationeel is.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons