Ecokerk Ninove wil verantwoord omgaan met onze planeet

  20 augustus 2020

  NINOVE – De lokale kerkgemeenschap wil inspelen op Ecokerk, een initiatief vanuit het bisdom. Tim Van Nieuwenhove legde ons de bedoeling uit van dit initiatief.

  Ecokerk is ontsproten uit de encycliek ‘Laudato Si’ van Paus Franciscus uit 2016. Daarin riep hij alle mensen van goede wil op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. De aanvangswoorden verwijzen naar ‘het Loflied der Schepping’ (Zonnelied) van Sint-Franciscus.

  Ecokerk Ninove wil nadenken over een ecologische levensstijl zonder geitenwollen sokken”, aldus parochie-assistent Tim. “Het moet een levensstijl zijn, die voor iedereen haalbaar is en vooral bijdraagt tot ons geluk. We laten ons inspireren door bijbelse bronnen. Maar we willen er uiteindelijk voor de hele gemeenschap zijn. Vanuit die inspiratie gaan we op zoek naar lokale initiatieven, die we in de praktijk trachten om te zetten.”

  Initiatieven

  “Momenteel zijn we in Ninove met een piepkleine bubbel van enkele mensen. We hebben al een aantal initiatieven op het getouw gezet. Voor Open Kerkendag bijvoorbeeld hebben we fietslussen uitgetekend, die alle kerken van Ninove aandoen. Momenteel zijn we bezig met wandellussen rond de Ninoofse kapellen en kerken. We koppelen er ook een interactief spel aan vast via de app Actionbound. Daarbij kunnen de deelnemers punten verzamelen, een beetje zoals Pokemon Go.”

  Dit is natuurlijk nog maar het begin. “Daarom zijn we nog op zoek naar extra volk om onze bubbel een beetje uit te breiden.”

  Info: Laudato SiSint-Corneliusparochie.

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons