• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Ninove wil 20.000 extra bomen planten tegen 2024

  11 december 2020

  NINOVE – De gemeenteraad stemde op 24 november in met het bomencharter 2019-2024. Dit streeft naar een aanplanting van 20.000 nieuwe bomen op Ninoofs grondgebied tegen 2024.

  Het bomencharter is ondertekend door de lokale besturen en de overige partners, die samen zoveel mogelijk bijkomende bomen willen aanplanten in Vlaanderen.

  Het charter formaliseert hun engagement. De ondertekenende partijen streven naar samenwerking, kennisdeling en geïntegreerde communicatie op lokaal en bovenlokaal niveau. Iedereen behoudt wel de volledige vrijheid om het geformuleerde engagement concreet in te vullen.

  Ambitieus

  Schepen van leefmilieu en klimaat Wouter Vande Winkel (Samen): “De stad is heel ambitieus in haar klimaatdoelstellingen. Dat betekent dat je niet alleen de CO₂-uitstoot moet beperken. Je moet ook de opslag ervan verhogen door extra bomen aan te planten. Bomen bieden daarnaast ook bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming zoals hitte, droogte en overstromingen. Zij zorgen voor een betere luchtkwaliteit en vormen een lawaaibuffer. Bovendien bevorderen ze de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit.”

  Vanaf begin 2021 zal je op de website van de stad een actuele toestand van het aantal bomen kunnen vinden.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons