Ninove 25 May 2020 - 17u11
Scattered Clouds
16.51°C

Financiële steun aan dakloos gezin te Voorde

08 juni 2017
Financiële steun aan dakloos gezin te Voorde

Steun familie De Mesmaeker

Voorde - Een tijdje geleden werd de woning van Bart en Tamara De Mesmaeker, gelegen langs de Brakelsesteenweg te Voorde, getroffen door een hevige brand. Na de bluswerken bleek de woning en inboedel totaal te zijn vernield.

De stad Ninove beloofde meteen een noodwoning voor deze zwaar beproefde ouders en hun 2 zoontjes.

Om dit gezin financieel te steunen laat de Gezinsbond van Voorde haar hart spreken, door een financiële donatie te doen uit hun eigen werkingsmiddelen.

Via rekeningnummer BE40 0001 7002 7963 ( Gezinsbond Voorde ), weliswaar met zorg beheert door hun vereniging, willen zij  ook een geldinzamelaktie organizeren, waarbij een financiële bijdrage kan worden gestort door iedere meelevende dorpsgenoot of medeburger.

Deze solidariteitsaktie loopt tot eind juni en het ingezamelde geld zal op de jaarlijkse BBQ van 1 & 2 juli door het bestuur aan de familie De Mesmaeker, samen met een gratis aangeboden maaltijd, worden overhandigd.

Niemand van ons wenst immers ooit in dergelijke situatie terecht te komen. Laat daarom ook uw hart spreken en help dit zwaar getroffen gezin financieel via bovenstaand rekeningnummer met vermelding :

‘ steun familie De Mesmaeker ‘.

" WE KUNNEN NIET IEDEREEN HELPEN MAAR IEDEREEN KAN IEMAND HELPEN ! "

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons