Cannot get Ninove location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

100km wandellussen in Ninove

01 juni 2018

#Ninove - De stad Ninove opent via het tragewegenproject de komende maanden voor 100km aan wandellussen op haar grondgebied. Het ambitieuze project is de kers op de taart van het werk van talrijke vrijwilligers en de stadsdiensten.

Na het opstellen van tragewegenplannen, namen die vrijwilligers opnieuw de pen op, deze keer om per deelgemeente wandellussen uit te tekenen. “Die wandellussen geven buurtbewoners, maar ook mensen uit de hele regio, de kans onze prachtige streek te verkennen,” vertelt schepen van mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen), “want ook al lijkt onze streek met een dicht wegennet heel verstedelijkt, op wandelafstand ligt er heel wat natuurpracht te ontdekken.”

De stad kan bij de realisatie van de wandellussen op een brede ondersteuning rekenen van de provincie, die via de vzw Trage Wegen administratieve en logistieke ondersteuning levert, maar ook subsidies voor de heraanleg of comfortverhoging van de trage wegen. Gedeputeerde Peter Hertog stipt aan dat de samenwerking tussen stad en provincie van groot belang is: “Met de toegenomen druk op ons wegennet is de vraag naar herwaardering van de oude trage wegen enorm toegenomen en we zijn blij onze gemeentes hierin te kunnen ondersteunen. En het mag gezegd worden: Ninove is bijzonder ambitieus met dit project.”

Naast de recreatieve functie van trage wegen, werkt de stad ook aan de opwaardering van voetwegen als verkeersveilig alternatief voor de zwakke weggebruiker. “De aannemer is aangesteld en we hopen de komende maanden een paar verbindingen in halfverharding aan te leggen die voor voetgangers en fietsers een aangenaam alternatief vormen,” vertelt Vande Winkel, “zo hopen we de Terrasstraat te verbinden met de Oude Eichembaan als veilige route voor Appelterre-Eichem en Voorde voor het stadscentrum. Ook de voetweg tussen de Krepelstraat en het voetbalplein van K.V.E. Winnik staat op het programma, zodat de spelers de Edingsesteenweg kunnen vermijden.”

Nu zondag 3 juni wordt aan de parking van de kerk in Appelterre om 10u een eerste wandellus geopend in samenwerking met vzw ’t Chiropaksken. In de loop van de zomermaanden staan stelselmatig de andere wandellussen op het programma.

Meer info via Wouter Vande Winkel 0474/713296

Over Ons

Ninofmedia brengt vooral nieuws uit Ninove en zijn deelgemeenten.

Wij maken het nieuws met artikels, foto’s en audio- en videofragmenten. Onze medewerkers zijn flexibel, werken live ter plaatse en breiden voortdurend hun netwerk uit. 

Contacteer ons