Ninove 01 Jun 2020 - 13u05
Scattered Clouds
14.56°C

Kruispunt tussen Mallaardstraat en Graanmarkt volgende week open, toplaag is aangelegd

29 juni 2018
Kruispunt tussen Mallaardstraat en Graanmarkt volgende week open, toplaag is aangelegd

#Ninove  -De werken in de omgeving van het Twijndersplein naderen stilaan hun voltooiing, zopas werd de toplaag in asfalt aangelegd waardoor het kruispunt Graanmarkt-Oude Kaai volledig is afgewerkt en vandaag opnieuw definitief open zal gaan voor het verkeer. De asfaltlaag heeft een speciaal kleurtje gekregen waardoor de kruispunten extra geaccentueerd worden. Het rijwegtrace tussen de Graanmarkt en Mallaardstraat is enkele meters verschoven richting Oude Kaai om de draaicirkel voor het verkeer, oa de Lijn-bussen, komende vanaf de Dreefstraat richting centrum te vergemakkelijken. Komende week moeten nog enkele werken aan de controleputten van de riolering gebeuren waarna ook de verbinding tussen de Mallaardstraat en de Graanmarkt tegen eind volgende week, zonder bijkomende problemen, geopend zal worden voor alle verkeer. Dan zal de grootste hinder voorbij zijn en zal ook de tijdelijke doorgang over de parking verdwijnen.  (GNE)  Foto's Giovanni Neckebroeck 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons