Ninove 05 Jun 2020 - 05u39
Broken Clouds
9.63°C

Duizend brieven voor minister Vandeurzen

09 juli 2018
Duizend brieven voor minister Vandeurzen

POLLARE – Medewerkers van 28 organisaties (waaronder ook Schoonderhage vzw, WONOzo!, Levensvreugde en De Hoop) verstuurden elk individueel een brief naar minister Vandeurzen. Daarin uitten zij hun bezorgdheden over de toekomst van de sector en het welzijn van hun cliënten.

In totaal kwamen maandag 9 juli een 1000-tal brieven toe op het kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn. Daarin somden de briefschrijvers een aantal knelpunten op in de persoonsvolgende financiering (PVF).

  • De herverdeling van middelen geeft geen zekerheid op toekenning van de middelen waar men recht op heeft.
  • De inzetbare personeelsmiddelen 2017 zijn nog steeds niet gekend/gecommuniceerd terwijl 2018 meer dan de helft voorbij is.
  • Het wegwerken van de personeelskost uit de dagbijdrage van de cliënten zal 900 jobs kosten in de sector.
  • De middelen kortverblijf zijn ontoereikend om tegemoet te komen aan de (laagdrempelige) noden.
  • Er is geen ruimte voor sociaal ondernemen door de formule voor woon- en leefkosten, de ontoereikende inkomenspositie van de cliënten, de uitstroom van middelen uit de sector door het basisondersteuningsbudget (BOB) en het vrij besteedbaar budget.
  • Er zijn wachtlijsten met wachttijden tot meer dan 3 jaar voor precaire situaties.
  • De ontoegankelijke communicatie vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zorgt voor een vertrouwensbreuk tussen cliënten, organisaties en VAPH.
  • De rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) slibt dicht met vragen van mensen die wachten op een PVF-budget.
  • De lege bedden in organisaties staan in schril contrast met de 14.000 wachtenden op de wachtlijst.

De medewerkers hopen dat de minister hun bekommernissen omtrent tewerkstelling, maar vooral omtrent het welzijn van de cliënten, hoort en dat hij nog een passend antwoord voorziet in de tijd die hem nog rest.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons