Ninove 05 Jun 2020 - 05u20
Broken Clouds
9.63°C

Pseudo-vogelpest: maatregelen gedeeltelijk versoepeld

26 juli 2018
Pseudo-vogelpest: maatregelen gedeeltelijk versoepeld

NINOVE/HAALTERT – Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) versoepelt de maatregelen in verband met de ziekte van Newcastle of pseudo-vogelpest. In Appelterre blijven de bepalingen van de 500 m-zone echter gelden.

Begin deze maand is op het pluimveebedrijf Schouppe in Haaltert pseudo-vogelpest vastgesteld. Het FAVV past nu de zones aan, die het op 4 juli afbakende rond de ziektehaard.

Het beschermingsgebied van 3 km wordt volledig opgenomen in het al bestaande toezichtsgebied met een straal van 10 km. In die aangepaste zone worden de maatregelen voor hobbyhouders versoepeld. Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is niet langer aan beperkingen onderworpen. Ook is het verzamelen van andere vogels dan pluimvee opnieuw toegestaan. Daardoor kunnen sportduiven in deze zone terug deelnemen aan wedstrijdvluchten en zijn onder meer tentoonstellingen, prijskampen en verkopen met andere vogels dan pluimvee weer mogelijk. Het verplaatsen en verzamelen van pluimvee is nog steeds verboden in de zone van 10 km.

Voor de besmettingen bij een hobbyhouder in Erpe-Mere, wordt de 500 m-zone opgeheven en ook opgeslorpt door de 10 km-zone rond Haaltert. De 500 m-zone rond de besmetting van de hobbyhouder in Appelterre blijft van kracht. In deze zone moeten alle houders van pluimvee of duiven onder meer een inventaris van hun dieren overmaken, hun dieren laten vaccineren en is er een vervoersverbod voor pluimvee en duiven.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons