Ninove 04 Jun 2020 - 08u54
Lichte regen
14.22°C

De campus van het OLV-ziekenhuis in Ninove blijft behouden

03 oktober 2018
De campus van het OLV-ziekenhuis in Ninove blijft behouden

NINOVE – De ziekenhuispost van het OLV Aalst blijft in Ninove. Een herlokalisering naar de OCMW-site is mogelijk, maar ook een nieuwbouw buiten het centrum. Woensdag 03 oktober had daarover een overleg plaats.

Minister De Block van volksgezondheid plant een hervorming van het ziekenhuislandschap. De meer dan 100 Belgische ziekenhuizen moeten toetreden tot 25 klinische ziekenhuisnetwerken en dit voor een aaneengesloten zorggebied.

Die planning gaf aanleiding tot ongerustheid over het voortbestaan van de OLV-ziekenhuispost in Ninove. Het stadsbestuur liet samen met de directie van het OLV-ziekenhuis Aalst een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Daarin is een eventuele hervestiging van de ziekenhuispost binnen Ninove onderzocht. Die zou nodig zijn omwille van de hoge onderhoudskosten en de ruimtelijke beperkingen van het huidige gebouw. De conclusie van deze studie is dat zowel financieel als ruimtelijk een herlokalisering naar de OCMW-site aan de Burchtstraat mogelijk is. De hoge kostprijs voor de bouw van een ondergrondse parking is echter een minpunt.

Behoud

Woensdag 3 oktober had nogmaals een overleg plaats met burgemeester Tania De Jonge en schepen Alain Triest. De algemeen directeur van het OLV-Aalst, Marc Van Uytven, bevestigde daar“dat de afdeling van het OLV-ziekenhuis in Ninove zal blijven. Maar dit moet worden opgenomen in een regionaal zorgstrategisch plan voor een ziekenhuisnetwerk dat de Vlaamse overheid nog moet goedkeuren.”

Na de bekendmaking van de nieuwe regelgeving van de zorgstrategische planning van de ziekenhuisnetwerken door de Vlaamse overheid, wordt de haalbaarheidsstudie verdergezet. De toekomstige ziekenhuiscluster en het stadsbestuur kunnen dan eventueel andere, meer perifeer gelegen locaties in Ninove bekijken.

“Op zich is het resultaat van ons overleg positief”, aldus schepen Alain Triest na afloop. “Het medisch centrum van het OLV-Aalst blijft in Ninove. Uiteraard zullen het vanaf volgend jaar andere spelers zijn binnen de nieuwe ziekenhuiscluster. Maar het is belangrijk hoe wij als stadsbestuur daarop inspelen.”

De visie van minister De Blok is gebouwd rond drie pijlers: materniteit, spoed en ouderenzorg. “Dat laatste is voor Ninove belangrijk om het OLV als satellietpost te laten blijven. Maar ook een spoeddienst en een materniteit zijn dat. We moeten inderdaad wel nagaan hoe we via een herlokalisering de bereikbaarheid en de parkeerfaciliteiten kunnen verhogen. Een ondergrondse parking op de OCMW-site valt zeer duur uit. Op niveau -1 kost dat 25.000 euro per parkeerplaats, voor -2 bedraagt dit al 30.000 euro. Dat zou financieel een heel zware dobber zijn. Het zal dus aan de nieuwe ploeg zijn – stadsbestuur en ziekenhuiscluster – om te kiezen voor een vernieuwbouw op de huidige locatie of een nieuwbouw in de stad of elders.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons