Ninove 03 Jun 2020 - 19u09
Overcast Clouds
20.36°C

Jaagpad tussen Ninove en Pollare krijgt opnieuw asfaltverharding

09 oktober 2018
Jaagpad tussen Ninove en Pollare krijgt opnieuw asfaltverharding

POLLARE - Het jaagpad in Pollare krijgt opnieuw asfaltverharding.

Enkele jaren geleden besloot de dienst Waterwegen en Zeekanalen, die instaat voor het beheer en onderhoud van de jaagpaden langs de Dender, om proefstroken in dolomiet aan te leggen. Dit gebeurde op een deel van het pad in Pollare, dat zeer intensief gebruikt wordt als fietspad.

Na vele klachten van zowel de stad als van fietsers bij de bevoegde diensten is er goed nieuws.

Nu zullen ze de dolomietstroken op het jaagpad langs de dender opnieuw vervangen door asfaltstroken. De procedure voor het vervangen, via een omgevingsvergunning, is alvast opgestart.

Goed nieuws dus voor de vele fietsers langs de dender. De dolomiet was aangelegd om de snelheid af te remmen, maar levensgevaarlijk voor kinderen en recreatieve fietsers.

GNE    Foto Giovanni Neckebroeck

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons