Ninove 01 Jun 2020 - 12u06
Scattered Clouds
14.56°C

Wat kun je doen bij een overstroming?

14 november 2018

 NINOVE – In café Den Belleman had dinsdagavond 13 november een ‘overstromingsbabbel’ plaats. Vertegenwoordigers van de provincie en buurtbewoners gingen er in gesprek over mogelijke maatregelen bij een (dreigende) overstroming van de Dender. Met een aantal interessante suggesties tot gevolg.

De provincie Oost-Vlaanderen en de UGent nemen deel aan een Europees project ‘Frames’. Hannelore Mees is de coördinator. “De Vlaamse Waterweg heeft als beheerder een plan ‘Ruimte voor water’. Daarin komen ook de overstromingsrisico’s van de Dender voor. Om die te beperken zijn uiteraard grootschalige infrastructuurwerken nodig zoals de verbreding van de rivier en de vernieuwing van de sluizen.”

Maar die aanpak alleen volstaat niet om de risico’s uit te sluiten. “Op buurtniveau zoeken wij naar manieren om de mensen beter voor te bereiden. We kijken ook naar mogelijkheden om water zoveel mogelijk op te vangen en te stockeren. De sessie die wij hier houden is bedoeld om de paraatheid te verhogen en het vertrouwen te versterken. Dat resulteert in een paraatheidshandboek. Wat zou een nieuwe bewoner van de buurt bijvoorbeeld moeten weten over voorgaande overstromingen en hoe kan hij of zij zich voorbereiden op een nieuwe watersnood. De lokale brandweer beschikt ook over een noodplan. Het is goed om weten hoe de bewoners daaraan kunnen meehelpen, bijvoorbeeld zandzakjes vullen, soep maken… ik noem een aantal heel praktische dingen.”

Suggesties

Die alertheid kwam alvast naar voor in suggesties, die een aantal bewoners tijdens de tafelrondes naar voor brachten. Willy Verlé heeft zelf een eenvoudig maar efficiënt schottensysteem gebouwd om het water te weren uit zijn appartementen. Pascal Carael renoveerde na de laatste overstroming zijn garage. Daarbij verhoogde hij het vloerniveau tot 12 cm boven de hoogste waterstand en plaatste hij de elektrische leidingen en stopcontacten nog hoger dan dat niveau. De stookinstallatie staat nu op het dak. Dirk Van Vaerenbergh wist van een soort ballon, die de terugslag van Denderwater in de rioleringen kan voorkomen. De ploeg van de provincie had echt oren naar hun verhalen. Geen wereldschokkende maatregelen, maar ingrepen die het verschil kunnen maken als de nood hoog is.

Een bedenking die menige deelnemer ventileerde: er was niemand aanwezig van het stadsbestuur of de hulpdiensten.

Info: FramesRuimte voor water.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons