Ninove 06 Jun 2020 - 10u51
Lichte regen
8.71°C

De Ninoofse strooidienst staat altijd klaar 24/24

13 december 2018

Ninove - “We werken hiervoor met prioriteiten. De straten met prioriteit 1 krijgen voorrang. Dat zijn de hoofdwegen waar ‘s ochtends en ‘s avonds druk verkeer is. De straten met prioriteiten 2 en 3 komen later aan bod. Dat zijn bijvoorbeeld de woonwijken. Soms krijgen we de vraag waarom sommige wegen pas zo laat gestrooid worden, maar we kunnen jammer genoeg niet overal zijn op hetzelfde moment. Maar door de vrachtwagens een vooraf ingesteld traject te laten volgen, komen we al heel ver. Sinds dit jaar hebben we trouwens ook een terreinwagen die kan strooien. Die is ideaal om de vrachtwagens aan te vullen. Zo kunnen we snel kasseistroken strooien bij sneeuwval, want als je daar te lang mee wacht, heeft het zout bijna geen vat meer op de platgereden sneeuw tussen de straatkeien aldus Patrick De Vulder van de technische dienst.”

https://www.ninove.be/sneeuw-en-ijzelbestrijding

Bron:Stad Ninove

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons