Ninove 31 May 2020 - 06u13
Clear Sky
15.05°C

Het einde van een lange reeks fietsendiefstallen?

10 januari 2019
Het einde van een lange reeks fietsendiefstallen?

NINOVE – De lokale politie betrapte op 06 december 2018 een fietsendief aan het station van Okegem. Hij blijkt verantwoordelijk te zijn voor een hele reeks andere fietsendiefstallen op het Ninoofs grondgebied.

“Uit de criminaliteitsstatistieken voor 2017 bleek dat het aantal fietsdiefstallen in Ninove was verdubbeld”, aldus de Ninoofse korpsoverste Philippe De Cock. “Nader onderzoek toonde aan, dat een aanzienlijk aantal van deze diefstallen plaatsvond in de fietsenstallingen van het station van Ninove.”

De lokale politie voerde een grondig onderzoek en hield verschillende gerichte acties. Op 6 december 2018 konden agenten een man aan het station van Okegem op heterdaad betrappen terwijl hij een fietsendiefstal pleegde.

“Ons onderzoek toonde aan dat deze persoon in aanmerking komt voor een groot aantal andere fietsdiefstallen op het grondgebied van Ninove. De man van 44 jaar, met de Marokkaanse nationaliteit, bekende de hem ten laste gelegde feiten. Hij verklaarde de fietsen te stelen om zijn druggebruik te financieren. De man is op bevel van de procureur des konings Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Deze heeft beslist om hem onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.”

Sinds de man is aangehouden, zijn geen aangiftes van fietsdiefstallen meer geregistreerd op het grondgebied van Ninove. “Wij hopen dan ook dat in de toekomst het aantal fietsdiefstallen sterk zal afnemen”, concludeert de korpsoverste.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons