Ninove 04 Jun 2020 - 07u28
Overcast Clouds
20.36°C

ASZ prostaatlasercentrum breidt uit naar Geraardsbergen

18 januari 2019
ASZ prostaatlasercentrum breidt uit naar Geraardsbergen

GERAARDSBERGEN – De urologen van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) behandelen sinds ruim drie jaar goedaardige prostaatvergroting (BPH) met de uiterst efficiënte HoLEP-lasertechniek. Sinds kort kunnen patiënten hiervoor ook terecht op campus Geraardsbergen. Het aantal ziekenhuizen dat deze lasertechniek toepast in België beperkt. De dienst Urologie van het ASZ is hierin één van de koplopers.

Goedaardige prostaatvergroting is de typische kwaal van de ouder wordende man. Dit gaat gepaard met de typische en gekende plasklachten: veelvuldig urineren, vermindering van de plasstraal en frequent nachtelijk opstaan. De basisbehandeling is een aanpassing van de levensstijl en prostaat ontspannende of -verkleinende medicatie. Als succes uitblijft of de klachten te hinderlijk worden, kunnen artsen een HoLEP-behandeling toepassen.

‘HoLEP’ staat voor ‘Holmium Laser Enucleatie van de Prostaat’. Bij deze techniek maakt de behandelende arts-uroloog met behulp van de laser de aangroei aan de binnenzijde van de prostaat los van het oorspronkelijk prostaatkapsel. Daarna verwijdert hij de losgemaakte prostaataangroei met een morcellator. Microscopisch onderzoek van dit verwijderd prostaatweefsel kan de mogelijke aanwezigheid van prostaatkanker vaststellen.

Bij de klassieke ‘Trans-Urethrale Resectie van de Prostaat’ (TURP-operatie) schroeit men langsheen het urinekanaal met elektriciteit het overtollige prostaatweefsel weg.

De HoLEP-techniek is niet alleen geschikt voor bijzonder grote prostaten (150 en zelfs 200 g), doch kan ook worden toegepast bij kleinere prostaatvolumes. De kans op teruggroei van prostaatweefsel is minimaal. Het lange termijneffect is bijzonder gunstig.

Voortrekkersrol

In het buitenland past men de HoLEP-laserbehandeling al jarenlang succesvol toe. In België biedt een zeer beperkt aantal ziekenhuizen die techniek aan. De dienst Urologie van het ASZ speelt hierin een voortrekkersrol.

Dr. Rappe, diensthoofd Urologie, heeft tot op vandaag ruim 450 HoLEP-ingrepen met succes uitgevoerd. Dankzij de aankoop van een derde lasertoestel kan het ASZ-prostaatlasercentrum nu ook uitbreiden naar campus Geraardsbergen. “In het ASZ geven wij bij de heelkundige behandeling van prostaatvergroting de voorkeur aan een HoLEP-laserbehandeling. De klassieke TURP voeren wij enkel nog in beperkte gevallen uit. Een HoLEP-laserbehandeling zorgt namelijk voor beduidend minder bloedverlies en een kortere katheter- en opnameduur. Op langere termijn zijn de resultaten duidelijk beter. We streven naar een maximale hospitalisatieduur van 24 uur.”

Burgemeester Guido De Padt juicht de ingebruikname van deze nieuwe en innovatieve lasertechniek toe. “Het toont aan dat verder gewerkt wordt aan een dynamisch ziekenhuis in Geraardsbergen en dat het zorgaanbod wordt geoptimaliseerd.”

MLI

 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons