Ninove 02 Jun 2020 - 20u24
Scattered Clouds
27.4°C

Kris De Wit (Ninoofse zwerfvuiljagers): “Wij zullen die bolderkarren zeer goed kunnen gebruiken.”

24 januari 2019
Kris De Wit (Ninoofse zwerfvuiljagers): “Wij zullen die bolderkarren zeer goed kunnen gebruiken.”

NINOVE – De Ninoofse zwerfvuiljagers hebben zich op goed een jaar werking al van hun beste kant laten zien. Dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het stadspersoneel zamelde tijdens een kerstfeest € 449 in op vrijwillige basis. Daarmee zijn 6 bolderkarren aangekocht. De Ninoofse zwerfvuiljagers mochten deze donderdagavond 24 januari in ontvangst nemen.

De zwerfvuiljagers zijn een burgerinitiatief van ‘doeners’, die zich niet alleen stoorden aan het zwerfvuil, maar het ook zijn beginnen opruimen. “Jullie werking is complementair aan het opruimen van de stad, de dorpen en de schoolomgevingen door onze stadsdiensten” , aldus burgemeester Tania De Jonge bij aanvang van de gemoedelijke plechtigheid. “Jullie verzetten bergen werk, als ik zie hoeveel acties jullie wekelijks en maandelijks houden. Als stad moeten wij met jullie ook beter communiceren over onze aanpak van de zwerfvuilproblematiek. Vorig jaar deden onze ambtenaren 259 GAS-vaststellingen, die resulteerden in 50 boetes. Wat jullie als zwerfvuiljagers doen is dus heel belangrijk en wij zijn jullie daarvoor heel dankbaar. De 80 collega’s stadsambtenaren vonden dit ook en vandaar hun initiatief. De aankoop van de karretjes zijn voor jullie dus hopelijk een extra hulp bij de opruimacties.”

Schepen van Milieu en Klimaat Wouter Vande Winkel sloot zich bij die lovende woorden aan. “We hadden eerder al een overleg en dat moeten we bestendigen. Op die manier leren wij elkaar beter kennen. In de startnota voorzien wij de aankoop van nieuwe camera’s, waarvan een deel klein en mobiel, die we zullen inzetten bij controles tegen zwerfvuil.”

Kris De Wit dankte namens zijn mede-zwerfvuiljagers voor deze mooi geste. “Toen ik begin december hoorde dat het stadspersoneel voor ons een actie wou ondernemen, was ik even van mijn melk. Wij zijn ook geen vzw en hebben geen bankrekening, dus een geldbedrag storten kon al niet. Maar we vonden al gauw een ‘Belgisch’ compromis en dachten in eerste instantie aan T-shirts met ons logo daarop. Tot iemand tijdens een zwerfvuilactie in Aspelare verzuchtte dat een karretje wel handig zou zijn. Toen hoorde ik de spreekwoordelijke ‘ping’ en de rest is geschiedenis. Wij zullen deze karretjes heel zeker kunnen gebruiken. Om maar iets te noemen: op vandaag 24 januari hebben wij voor de maand al 102 witte zwerfvuilzakken gevuld.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons