Cannot get Ninove location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Uitbreiding van het ‘Subsidiereglement Kinderopvang’

08 juli 2017
Uitbreiding van het ‘Subsidiereglement Kinderopvang’

In 2014 werden op voorstel van schepen Katie Coppens ( Samen / sp.a), o.a. bevoegd voor
kinderopvang, twee subsidies ingevoerd, nl. een locatiepremie en een anciënniteitspremie.
Deze premies werden toegekend ter ondersteuning van bestaande kinderopvanginitiatieven
en om de opstart van nieuwe kinderopvang te stimuleren.
De locatiepremie wordt toegekend op basis van het aantal vergunde kinderopvangplaatsen
en op basis van de reeds toegekende subsidies door Kind en Gezin.
De anciënniteitspremie wordt toegekend aan initiatieven voor gezinsopvang die een bepaald
aantal jaar actief zijn als onthaalouder. Deze initiatieven ontvangen tussen de 300 en 700
euro per jaar. De middelen kunnen naar eigen wens ingezet worden.
De nood aan kinderopvang blijft groot. Daarom worden deze subsidies nu uitgebreid om
o.a. de lokale, kwalitatieve kinderopvang te stimuleren en aantrekkelijker te maken.
“De extra subsidie kan gebruikt worden voor de algemene werkingskosten, het volgen van
vormingen, het aankopen van speelgoed of pedagogisch materiaal of voor de financiering
van grotere investeringen, stelt schepen Katie Coppens ( Samen / sp.a).”
Schepen van financiën, Paul De Schepper ( Samen / CD&V) geeft mee dat Ninove sedert
2014 jaarlijks ongeveer 13.000 euro subsidies heeft verdeeld onder de verschillende
Ninoofse initiatieven voor kinderopvang. “Vanaf 2017 zal er ongeveer 25.000 euro per jaar verdeeld worden.

Kinderopvanginitiatieven die grote investeringen doen en die zich
inschrijven voor de uitbreidingsrondes van ‘Kind en Gezin’ om extra subsidies van de
Vlaamse overheid te ontvangen, vallen nu vaak uit de boot. Dit ondanks het feit dat zij aan
alle voorwaarden voldoen om van de subsidies te genieten
De vraag is veel hoger dan de middelen die door de Vlaamse regering ter beschikking
gesteld worden. Vandaar de beslissing van de stad Ninove om hiervoor extra subsidie te
voorzien.”

Over Ons

Ninofmedia brengt vooral nieuws uit Ninove en zijn deelgemeenten.

Wij maken het nieuws met artikels, foto’s en audio- en videofragmenten. Onze medewerkers zijn flexibel, werken live ter plaatse en breiden voortdurend hun netwerk uit. 

Contacteer ons