Ninove 31 May 2020 - 07u55
Clear Sky
15.05°C

Buurt opnieuw verontrust over de gevolgen leemontginning Ter Duyst

17 juli 2017

Archiefbeeld NM

 

Ninove - De firma ODM (Ontginningen Demets) uit Moorslede heeft opnieuw een omgevingsvergunning aangevraagd voor de ontginning, opvulling en de bebossing van de gronden achter wijk Hof Ter Duyst. Dit is op te maken uit de opgehangen, gele berichten aan de toegangen van het gebied.

Het is pas sinds september 2015 geleden dat ODM probeerde om het gebied te ontsluiten via de Groenstraat en Lebekestraat in Outer. De bewoners van de toenmalig betrokken straten hebben hier in 2015 terecht bezwaar tegen ingediend. Het stadsbestuur van Ninove heeft daarop wijselijk geen goedkeuring verleend aan de plannen van ODM.

Vandaag, anno 2017, heeft ODM een ander tracé uitgewerkt; met opnieuw een speciaal aan te leggen weg via Jagersweg, Poeldeniersweg naar de Denderhoutembaan. Vanop de Denderhoutembaan, zal het vrachtvervoer zich dan verder begeven naar de Ninoofsesteenweg door Denderhoutem en/of via het kruispunt Slaghmuylder naar de Aalstersesteenweg in Ninove.

Op beide routes zijn scholen gevestigd. Vandaag is er al een zwaar mobiliteitsprobleem in Ninove. Dit tracé doet mogelijk een groot verkeersinfarct ontstaan op de Denderhoutembaan en verder op het Kruispunt Slaghmuylder en aan kruispunt De Doorn, waar het vrachtverkeer van de nieuwe industriezone ook nog bij komt. De combinatie van supplementair zwaar vrachtverkeer en honderden fietsende schoolkinderen zal een zeer verkeersonveilige situatie creëren.

De buurtbewoners zijn bovendien ook begaan met de geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit, verstoring en vernietiging van de mooie natuurzone Galgenveld-Diepe Straten, het stof en de modder dat het vrachtvervoer zal veroorzaken en achterlaten.

De huidige staat van het wegdek van de Denderhoutembaan laat al te wensen over. Er is dan ook een grote bezorgdheid wat het effect zal zijn als zwaar vrachtvervoer hier 10 à 20 jaar lang zal passeren en soms letterlijk de huizen zal laten daveren.

Hoe het echte tracé er exact moet uitzien is niet duidelijk en ook niet op te maken uit de documenten die op het internet toegevoegd zijn aan het openbaar onderzoek. Op een inplantingsplannetje na, is het een leeg document. Wie meer informatie wil, moet zich vrij maken én langsgaan op het Stadhuis.

Daarbij toont een snelle berekening ook nog aan dat het voor de ontginning alleen over een 31.000 vrachtritten gaat. Voor de opvulling gaat het nog eens over een veelvoud daarvan. Concreet in mensentaal: over een periode van 20 jaar, zullen - ruw geschat -, gemiddeld 25 zware vrachtwagens per dag doorheen dicht bewoonde zones en schoolomgevingen rijden. Dit is bekeken volgens het traagste scenario, in het snelste scenario zijn het er gemiddeld 50 ! Niet te verwaarlozen aantallen.

De bewoners rekenen erop dat de politici hun houding van destijds niet veranderen en tégen de ontginning, opvulling en bebossing zullen blijven. De aanvraag van vandaag is quasi identiek aan die van anno 2015. Indien het in 2015 een no-go was voor het stadsbestuur van Ninove, dan moet deze beslissing stand houden, vandaag en in de verdere toekomst.

Het wordt stilaan tijd dat men beseft dat voor een project van zo’n grote omvang, met bijhorende mobiliteitsproblematiek geen geschikt tracé mogelijk is. De ontginning was ooit opgestart voor de lokale steenbakkerij én zou hiervoor behouden moeten blijven.’

De timing lijk strategisch sterk gekozen zeggen An De Schrijver, Koen De Saedeleer en Joris Van Ongeval, drie bezorgde buurtbewoners. ‘Midden in de vakantieperiode, met slechts tot 30 juli 2017 de tijd om te reageren én een op internet onvolledig dossier, dit kan geen toeval meer zijn. Vooral omdat het zeer stil was aan de kant van ODM sinds de laatste infovergadering begin dit jaar, zeggen de bewoners nog. ‘We waren natuurlijk op onze hoede, en hebben helaas gelijk gekregen. Zulke dossiers zijn nooit volledig van de baan.

Het stadsbestuur van Ninove en ODM geven een infovergadering op 18 juli om 19u in het zaaltje van de BIB-Ninove.

Zij roepen de bewoners van de Lindendreef, Ter Duyst, Poeldeniersweg, Denderhoutembaan & Aalstersesteenweg op om zeker aanwezig te zijn op 18 juli.

Dit dossier belangt veel mensen aan. De impact op levenskwaliteit en mobiliteit is groot en spreidt zich over aan lange termijn van 10 tot 20 jaar.  

Al 469 mensen hebben de papieren petitie getekend. Op petities24.com is een elektronische petitie terug te vinden 

469 Red de Diepe Straten en de open kouter

De teller daar staat op 496 met een aantal opmerkelijke bij ( o.a. Directie basisschool Sint Aloysius, voormalige bewoners van Hof Ter Duyst van over de hele wereld).

 Op de website  www.diepestraten.be bundelen ze momenteel alle, algemene informatie.

 

 

Archiefbeelden

‘Aanvraag midden vakantieperiode, dit kan geen toeval meer zijn’

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons