Ninove 09 Apr 2020 - 19u32
Clear Sky
21.86°C

Stadsbestuur levert negatief advies tegen leemontginning Diepe Straten

28 juli 2017

Ninove - Het Ninoofse stadsbestuur levert een uitgesproken negatief advies af rond de vergunningsaanvraag voor leemontginning in de Diepe Straten achter de woonwijk Hof ter Duyst. De stad ontving een petitie met tal van bezwaren ontvangen over dit project. Alle bezorgdheden werden grondig onderzocht. Het bestuur onderschrijft in haar advies de bezwaren die de voorbije week door een buurtactiecomité naar voren werden gebracht. “De aanvraag overschrijdt in belangrijke mate de krijtlijnen die oorspronkelijk door het PRUP werden uitgezet en daardoor ook de draagkracht van de omliggende straten”, luidt het binnen het schepencollege. 

Het bestuur heeft om diverse redenen een negatief advies afgeleverd. Zo ziet burgemeester en schepen van Ruimtelijke Ordening Tania De Jonge (Open VLD) een probleem in de volledige opvulling van de site met 700.000 m³ grond, wat de meeste vrachtbewegingen met zich meebrengt: “Die opvulling strookt niet met de bepalingen van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, die stellen dat aanvulling enkel in functie van de na bestemming als stadsrandbos kan. Afwerken van taluds of een beperkte aanvulling om kwalitatief groen toe te laten kan dus, maar de putten volledig opvullen kan niet.”

“Die volledige opvulling is ook nooit voorwerp geweest van een openbaar onderzoek. Aangezien juist de opvulling de grootste impact heeft op de omliggende wijken maakt dit een goedkeuring van deze aanvraag problematisch,” benadrukt schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Wouter Vande Winkel, “De afweging van de verschillende routes is bovendien bijzonder summier en er worden ook geen garanties geboden over de spreiding van het aantal vrachtbewegingen.”

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons