Cannot get Ninove location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Stadsbestuur levert negatief advies tegen leemontginning Diepe Straten

28 juli 2017

Ninove - Het Ninoofse stadsbestuur levert een uitgesproken negatief advies af rond de vergunningsaanvraag voor leemontginning in de Diepe Straten achter de woonwijk Hof ter Duyst. De stad ontving een petitie met tal van bezwaren ontvangen over dit project. Alle bezorgdheden werden grondig onderzocht. Het bestuur onderschrijft in haar advies de bezwaren die de voorbije week door een buurtactiecomité naar voren werden gebracht. “De aanvraag overschrijdt in belangrijke mate de krijtlijnen die oorspronkelijk door het PRUP werden uitgezet en daardoor ook de draagkracht van de omliggende straten”, luidt het binnen het schepencollege. 

Het bestuur heeft om diverse redenen een negatief advies afgeleverd. Zo ziet burgemeester en schepen van Ruimtelijke Ordening Tania De Jonge (Open VLD) een probleem in de volledige opvulling van de site met 700.000 m³ grond, wat de meeste vrachtbewegingen met zich meebrengt: “Die opvulling strookt niet met de bepalingen van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, die stellen dat aanvulling enkel in functie van de na bestemming als stadsrandbos kan. Afwerken van taluds of een beperkte aanvulling om kwalitatief groen toe te laten kan dus, maar de putten volledig opvullen kan niet.”

“Die volledige opvulling is ook nooit voorwerp geweest van een openbaar onderzoek. Aangezien juist de opvulling de grootste impact heeft op de omliggende wijken maakt dit een goedkeuring van deze aanvraag problematisch,” benadrukt schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Wouter Vande Winkel, “De afweging van de verschillende routes is bovendien bijzonder summier en er worden ook geen garanties geboden over de spreiding van het aantal vrachtbewegingen.”

Over Ons

Ninofmedia brengt vooral nieuws uit Ninove en zijn deelgemeenten.

Wij maken het nieuws met artikels, foto’s en audio- en videofragmenten. Onze medewerkers zijn flexibel, werken live ter plaatse en breiden voortdurend hun netwerk uit. 

Contacteer ons