Ninove 28 May 2020 - 20u27
Clear Sky
20.54°C

Weinig attracties op Zomerkermis met half-lege pleinen tot gevolg

26 juli 2019
Weinig attracties op Zomerkermis met half-lege pleinen tot gevolg

NINOVE - Zomerkermis in mineur op half-lege pleinen door het weigeren van nieuwe attracties.

Wie de zomerkermis bekijkt, die vandaag van start gaat, merkt op dat er weinig grote attracties staan opgesteld en er heel wat lege plekken tussen de attracties zijn. Voor een deel is dit te wijten aan samenvallende kermissen: doordat er slechts 4 i.p.v. 5 weekends zijn in juli, staan sommige attracties dan in een andere stad.

Maar de grootste oorzaak is dat de stad geen enkele inspanning doet om nieuwe attracties een plek toe te kennen. Er staan 8 grote attracties minder dan vorig jaar.

De normale gang van zaken, die reeds vele jaren van toepassing is, is dat, indien foorkramers hun standplaats niet meer innemen, een nieuwe attractie de plaats toegewezen krijgt. Maar sinds vorig jaar wordt geen enkele nieuwe foorkramer meer toegelaten.

Een foorkramer vertelt: "Men wil de parking op de hoek van de Oude Kaai leegmaken voor de toekomstige bouw van sociale appartementen. De bedoeling was de attracties, die daar opgesteld stonden, een nieuwe locatie aan te bieden. Maar de nieuwe locatie is nog niet voorzien en ondertussen misschien niet meer nodig als men de wegvallende attracties niet vervangt. Probleem zonder veel moeite opgelost. Alleen gaan zo de mooie en goeddraaiende kermissen teloor."

Ook op de Graanmarkt zijn tal van lege plaatsen niet meer ingevuld, wat een troosteloze aanblik biedt.

Ook werden sinds dit jaar geen evenementen, o.a. kioskoptredens, meer georganiseerd met de sinksen- en zomerkermis door de dienst van schepen van evenementen; in tegenstelling tot andere centrumsteden, waar ze een volledig kermisprogramma uitwerken.

Hopelijk ziet het stadsbestuur in, dat het op deze manier niet verder kan en grijpen ze tegen volgend jaar in. Er zijn voldoende foorkramers, die hun attractie willen opstellen maar ze moeten natuurlijk toestemming krijgen.

GNE - Foto's Giovanni Neckebroeck

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons