Ninove 03 Jun 2020 - 18u14
Overcast Clouds
20.36°C

Teledienst gaat al 35 jaar arm in arm voor gelijke kansen

25 september 2019

NINOVE - Vzw Teledienst Ninove zet zich al 35 jaar in voor alle mensen, die om één of andere reden geen of onvoldoende beroep kunnen doen op professionele hulpverlening en die bovendien niet kunnen steunen op mantelzorg van de onmidellijke omgeving.

Een sociale organisatie van deze omvang verdient in het sociaal leven van Ninove bekendheid en waardering. Als belangrijkste partners voor deze werking zien ze de moederorganisatie CAW Oost-Vlaanderen, het stadsbestuur van Ninove en in het bijzonder het OCMW Ninove. De hulp van diverse service clubs, sponsors en verenigingen zal nodig blijven gezien de beperkte financiële steun van de overheid. Uiteraard willen zij alle mensen van Ninove zo goed als mogelijk informeren over de werking van Teledienst en dit samen met zijn meer dan 100 vrijwilligers .

 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons