Ninove 04 Jun 2020 - 09u22
Lichte regen
14.22°C

Burgmeester laat grondverwerkingsbedrijf Tim verzegelen

23 januari 2020

NINOVE – Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) heeft donderdag 23 januari rond 13.30 uur het grondverzetbedrijf bvba Tim aan de Elisabethlaan bij burgemeestersbesluit laten verzegelen: “Het bedrijf lapt al jarenlang de regelgeving aan zijn laars en verloor eind december zijn vergunning na een harde procedure, die de stad voerde.”

Ter hoogte van de Elisabethlaan-Centrumlaan stapelen de tonnen gemengd afval, bouwafval en grond zich vele meters hoog op. Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2019 waren in laatste aanleg de milieuvergunningen voor het bedrijf Tim bvba ingetrokken. Het bedrijf moest binnen de 4 maanden alle afvalstoffen verwijderen van de terreinen aan de Elisabethlaan 151. Wat niet is gebeurd.

De burgemeester: “Het bedrijf legt al jarenlang de bepalingen van de verleende vergunning naast zich neer. Er is geen sproei-installatie om het stof te beperken, het overschrijdt fors de geldende tonnagebeperking en aanvaardt ook gemengd afval. Alle pogingen om de werking van het bedrijf toch reglementair te laten verlopen zijn mislukt. Dus rest ons geen andere mogelijkheid dan de sluiting van het bedrijf en de verzegeling van de terreinen.”

Juridische strijd

Daarmee lijkt een voorlopig einde te komen aan de lange juridische strijd, die de stad tegen de firma voert. Schepen van Omgeving Katie Coppens (Samen): “Veel inwoners denken dat de stad maar laat betijen, maar niets is minder waar. We voeren al bijna 4 jaar een harde juridische strijd om het bedrijf te dwingen het anders aan te pakken. Die procedure heeft ons al meer dan € 80.000 gekost, waarbij we dwangsommen hebben geëist en beslag hebben laten leggen op gronden van de firma. Helaas is die hele procedure heel log is neemt ze enorm veel tijd in beslag.”

Een normalisering van de hele situatie is niet evident, aldus schepen van leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen): “Het stadsbestuur drong bij een ontmoeting met de milieu-inspectie aan op een overleg met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om te bekijken wat kan en moet gebeuren met het terrein. Wat de toekomst ook brengt, het terrein moet worden gesaneerd. Als stadsbestuur willen wij daarop anticiperen en snel duidelijkheid krijgen over welk traject we daarbij moeten volgen.”

Johan Van Mulders, zaakvoerder van Tim bvba, was op het moment van de verzegeling niet bereikbaar voor commentaar.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons