Ninove 31 May 2020 - 05u56
Clear Sky
15.05°C

Alle zitbanken in centrum afgesloten in strijd tegen coronacrisis

28 maart 2020

NINOVE - De stad sluit zitbanken af met nadars om duidelijk te maken dat je enkel voor noodzakelijke zaken moet vertoeven in het centrum en parken.

De banken zijn vrijdag eerst gereinigd met een ontsmettingsproduct en nadien afgesloten.

De Nationale Veiligheidsraad van 27 maart besliste om de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei.

Enkele verduidelijkingen

 • Fysieke activiteit in open lucht blijft aanbevolen, met respect voor sociale afstanden en alleen zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld. 
 • De zogenaamde lockdown parties zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie.
  - De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet opvang in de scholen mogelijk zijn.
  - Indien niet mogelijk, kan een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden.
    * De kinderen, die tot nu samen zijn opgevangen, moeten dat ook blijven en niet gemengd worden met andere kinderen.
    * De opvangt gebeurt bij voorkeur door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.    

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast wordt binnenkort een systeem ingevoerd voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze moeilijke beslissingen te respecteren. Deze maatregelen zijn essentieel voor onze gezondheid.

De Nationele veiligheidsraad is erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig; alle overheden doen hun uiterste best om hen te beschermen.

Die erkentelijkheid is er ook voor de inzet van alle mensen, die het land elke dag draaiende houden.

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

Info: de details van de maatregelen zijn beschikbaar op www.info-coronavirus.be.

GNE - Foto's Giovanni Neckebroeck 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons