Ninove 19 Jul 2018 - 23:26
Bewolkt
20°C

Minister Crevits bezoekt Speel-o-theek van Ninove

07 september 2017

Ninove - Maar liefst één op de zeven volwassenen in Vlaanderen is onvoldoende geletterd. Dat betekent dat ze moeite
hebben met basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen of werken met computers. Geletterd zijn, is een troef.
Maar ook een noodzaak om in de samenleving van vandaag vlot te kunnen functioneren. Daarom focust de zevende
Week van de Geletterdheid op (kans)armoede. Want wie zijn troeven uitspeelt, geeft zichzelf en zijn gezin meer
kansen. 

Dit jaar richt de Week van de Geletterdheid zich tot mensen die in (kans)armoede leven. Uit
onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid en armoede sterk aan elkaar vasthangen. Bijna 1 40% van de
laaggeletterden behoort tot de laagste inkomensgroep. Wat is geletterdheid? Geletterdheid omvat de
vaardigheden om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Geletterd zijn, is belangrijk om
zelfstandig te functioneren en te participeren in de samenleving. Het is ook nodig om zich persoonlijk te
ontwikkelen en bij te leren. Concreet gaat het over omgaan met taal; cijfers en grafische gegevens; en
computers, machines en media. Internationaal onderzoek (PIAAC, 2012) toont aan dat nog heel wat mensen in
Vlaanderen (15%) daar moeite mee hebben.

Speel je troeven uit
De Week van de Geletterdheid informeert over (laag)geletterdheid in Vlaanderen en wil het taboe daarrond
doorbreken door te sensibiliseren. Dit jaar richt de Week van de Geletterdheid zich tot mensen die in
(kans)armoede leven. Armoede is meer dan geen geld hebben. Veel mensen in armoede voelen zich uitgesloten.
Armoede kan ook leiden tot een laag zelfbeeld, een gevoel van machteloosheid en schaamte. Dat allemaal maakt
de stap naar leren groot. Nochtans kan werken aan geletterdheid heel wat kansen creëren, waardoor opklimmen
op de maatschappelijke ladder mogelijk is. Daarom is ‘Speel je troeven uit’ dit jaar de campagneslogan van de
Week van de Geletterdheid.

Kansen om te leren
Het is gelukkig nooit te laat om bij te leren. In Vlaanderen en Brussel kan je als (jong)volwassene op verschillende
plaatsen alsnog een opleiding volgen of een diploma behalen. In een Centrum voor Basiseducatie (CBE) leer je
basisvaardigheden zoals taal, wiskunde, maatschappelijke oriëntatie en werken met de computer. Je kan ook
terecht in het tweedekansonderwijs (TKO) en het hoger beroepsonderwijs (hbo5). Of je kan een beroepsopleiding
volgen bij VDAB en Syntra, of een vorming bij Vormingplus.Magazine TROEF
In het kader van de Week van de Geletterdheid verschijnt er een uniek magazine: TROEF. Dat staat vol met
herkenbare verhalen en handige tips over geletterdheid, gericht op mensen in (kans)armoede. TROEF is

Over Ons

Ninofmedia brengt vooral nieuws uit Ninove en zijn deelgemeenten.

Wij maken het nieuws met artikels, foto’s en audio- en videofragmenten. Onze medewerkers zijn flexibel, werken live ter plaatse en breiden voortdurend hun netwerk uit. 

Contacteer ons