Ninove 01 Jun 2020 - 12u45
Scattered Clouds
14.56°C

Minister Crevits bezoekt Speel-o-theek van Ninove

07 september 2017

Ninove - Maar liefst één op de zeven volwassenen in Vlaanderen is onvoldoende geletterd. Dat betekent dat ze moeite
hebben met basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen of werken met computers. Geletterd zijn, is een troef.
Maar ook een noodzaak om in de samenleving van vandaag vlot te kunnen functioneren. Daarom focust de zevende
Week van de Geletterdheid op (kans)armoede. Want wie zijn troeven uitspeelt, geeft zichzelf en zijn gezin meer
kansen. 

Dit jaar richt de Week van de Geletterdheid zich tot mensen die in (kans)armoede leven. Uit
onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid en armoede sterk aan elkaar vasthangen. Bijna 1 40% van de
laaggeletterden behoort tot de laagste inkomensgroep. Wat is geletterdheid? Geletterdheid omvat de
vaardigheden om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Geletterd zijn, is belangrijk om
zelfstandig te functioneren en te participeren in de samenleving. Het is ook nodig om zich persoonlijk te
ontwikkelen en bij te leren. Concreet gaat het over omgaan met taal; cijfers en grafische gegevens; en
computers, machines en media. Internationaal onderzoek (PIAAC, 2012) toont aan dat nog heel wat mensen in
Vlaanderen (15%) daar moeite mee hebben.

Speel je troeven uit
De Week van de Geletterdheid informeert over (laag)geletterdheid in Vlaanderen en wil het taboe daarrond
doorbreken door te sensibiliseren. Dit jaar richt de Week van de Geletterdheid zich tot mensen die in
(kans)armoede leven. Armoede is meer dan geen geld hebben. Veel mensen in armoede voelen zich uitgesloten.
Armoede kan ook leiden tot een laag zelfbeeld, een gevoel van machteloosheid en schaamte. Dat allemaal maakt
de stap naar leren groot. Nochtans kan werken aan geletterdheid heel wat kansen creëren, waardoor opklimmen
op de maatschappelijke ladder mogelijk is. Daarom is ‘Speel je troeven uit’ dit jaar de campagneslogan van de
Week van de Geletterdheid.

Kansen om te leren
Het is gelukkig nooit te laat om bij te leren. In Vlaanderen en Brussel kan je als (jong)volwassene op verschillende
plaatsen alsnog een opleiding volgen of een diploma behalen. In een Centrum voor Basiseducatie (CBE) leer je
basisvaardigheden zoals taal, wiskunde, maatschappelijke oriëntatie en werken met de computer. Je kan ook
terecht in het tweedekansonderwijs (TKO) en het hoger beroepsonderwijs (hbo5). Of je kan een beroepsopleiding
volgen bij VDAB en Syntra, of een vorming bij Vormingplus.Magazine TROEF
In het kader van de Week van de Geletterdheid verschijnt er een uniek magazine: TROEF. Dat staat vol met
herkenbare verhalen en handige tips over geletterdheid, gericht op mensen in (kans)armoede. TROEF is

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons