Ninove 19 Jul 2018 - 23:35
Bewolkt
17°C

Nieuwe toekomst voor kerken

26 september 2017
Nieuwe toekomst voor kerken

Ninove - De stad Ninove en het centraal kerkbestuur van Ninove maken in overleg met alle lokale kerkfabrieken werk van een langetermijnvisie voor de kerken. Een eerste stap bestond uit de opmaak van een kerkenbeleidsplan. “Dat plan geeft de huidige visie op de vijftien kerken in Ninove weer,” vertelt pastoor Alexander Vandaele, “Op lange termijn – tegen 2030 - voorzien we één hoofdkerk in Ninove en één hulpkerk in Meerbeke voor de erediensten tijdens het weekend.”

 Voor vier kerken (Lieferinge, Eichem, Outer Lebeke, Sint-Theresia) werd in 2013 al gedacht aan herbestemming, een herbestemming die met het kerkenbeleidsplan bevestigd wordt. “Voor de stad zal de voorgestelde omvorming van de Sint-Theresiakerk in Meerbeke als buurthuis alvast een goede zaak zijn,” vertelt schepen van Erediensten Paul De Schepper (Samen), “Het gebouw is in uitstekende staat en kan de nood aan ruimte voor ons levendig verenigingsleven mee lenigen – zaal De Linde in Meerbeke is nu bijv. overbevraagd.”

 Voor de overige kerken is een periode van 3 tot 7 jaar voorzien om tot een neven- of herbestemming te komen. Het kerkbestuur en de stad hebben daarvoor ingetekend op een project voor de begeleiding bij herbestemming. “We zijn ons ten volle bewust van de gevoeligheid van dit thema en zullen dan ook actief overleggen met de kerkfabrieken en andere actoren, onder andere de erfgoedraad, om tot een gedragen herbestemming te komen,” benadrukken Vandaele en De Schepper, “Met het kerkbestuur willen we een zinvolle invulling van het religieus patrimonium combineren met een degelijke langetermijnvisie die de toekomst van de kerk in Ninove verzekert.”

 

Bekijk hier de archiefopname met Pastoor Alexander Vandaele van 2/2017

https://www.youtube.com/watch?v=1Ft1ek2-BtQ

Over Ons

Ninofmedia brengt vooral nieuws uit Ninove en zijn deelgemeenten.

Wij maken het nieuws met artikels, foto’s en audio- en videofragmenten. Onze medewerkers zijn flexibel, werken live ter plaatse en breiden voortdurend hun netwerk uit. 

Contacteer ons