Ninove 31 May 2020 - 06u41
Clear Sky
15.05°C

Groot-Ninove heeft er 2 nieuwe BIN’s bij

21 oktober 2017
Groot-Ninove heeft er 2 nieuwe BIN’s bij

#Ninove - Sinds 2016 kunnen er in Ninove BIN’s worden opgericht, met het oog op het verhogen van de veiligheid. Er waren sinds de opstart al 4 BIN’s in werking: Winnik West, Pollare, Meerbeke 1 en Park. Daar komen nu BIN Appelterre en BIN Winnik Oost bij. Er zijn ook nog een aantal BIN’s in opstart: BIN Doornkwartier, BIN Okegem en BIN industriezone.

BIN?

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers uit een bepaald gebied, onder leiding van een coördinator. De coördinator is iemand uit de buurt, maar behoort niet tot de politiediensten. Als BIN-medewerkers iets abnormaals opmerken of er is iets gebeurd, bellen ze het nummer 101 of de politie.   De politiedienst evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen. De lokale politie verbindt er zich ook toe dringende en preventieve berichten inzake misdrijven en criminaliteit aan de leden van het BIN te sturen. Via een sms en e-mailbericht wordt zeer snel dringende informatie verspreid. Zo kan de politie misdrijven en verdachte gedragingen detecteren zonder te patrouilleren of bijzondere waakacties te organiseren.

Een BIN moet het veiligheidsgevoel verhogen en het plegen van misdrijven helpen voorkomen. Maar daarnaast kan het BIN nog een aantal sociale en preventieve taken vervullen. In woonwijken, buurten of gemeenten waar het BIN werd opgestart groeit een grote solidariteit en samenhorigheidsgevoel. Dit resulteert o.a. in het elkaar ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen. Buurtbewoners verklaren zich ‘goed en veilig’ te voelen.

BIN opstarten?

Wil jouw buurt ook een BIN opstarten? Neem dan contact op met het kabinet van de burgemeester op het nummer 054 31 33 42. Daar noteert men jouw gegevens, en wordt je verder op de hoogte gehouden van dit project.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons