Ninove 29 May 2020 - 13u32
Clear Sky
10.04°C

OCMW Ninove, Erpe-Mere en Haaltert slagen in hun missie!

24 november 2017
OCMW Ninove, Erpe-Mere en Haaltert slagen in hun missie!

Ninove - Niet anders dan blije gezichten als het woord Mobiel Sociaal Huis valt. Op 2 jaar tijd kregen alle senioren ouder dan 75jaar de kans op een individueel gesprek aan huis en dit in 3 gemeenten: Ninove, Erpe-Mere en Haaltert. Dit werd door de doelgroep fel gesmaakt. 85% van de aangesprokenen ervaarde dit als positief.

Emotionele eenzaamheid

Vooral emotionele eenzaamheid komt als knelpunt naar boven in het leven van de 75plusser. Samen met een kwetsbare geestelijke gezondheid vormt dit een zware belasting voor een kwaliteitsvol leven. ‘Dit is wel een eyeopener’ zegt Lieven Meert, voorzitter OCMW Ninove. ‘Waar we met onze voorzieningen en dienstverlening vooral focussen op fysiek welbevinden, wat ook hoognodig is, blijken er toch nog belangrijke andere noden te zijn. Geestelijk welbevinden is duidelijk niet iets om zomaar opzij te schuiven. We zijn vast van plan om hier meer aandacht en zorg aan te besteden. Als OCMW kunnen we niet echt geestelijke gezondheid bieden, maar we kunnen wel voorzien in de randvoorwaarden zoals bijv. voldoende mobiliteit en ontmoetingsplaatsen, om eenzaamheid aan te pakken.’

Dirk De Rouck, voorzitter van Erpe Mere treedt dit bij: ‘we zijn verheugd deze actieve stap naar de senior gezet te hebben. Alleen al deze persoonlijke benadering maakt dat we niet alleen het probleem hebben kunnen detecteren, maar ook al voor een groot deel hebben doorbroken en zelfs opgelost’.

‘Inderdaad’ zegt ook Gina Verbestel, OCMW-voorzitter van Haaltert, ‘ook al is er in onze gemeente een zeer sterke omkadering van de senior door hun kinderen en familie, toch vallen ook hier senioren ten prooi aan de valkuil van de eenzaamheid. Vaak een onderschat probleem. Veel van onze senioren hebben dankzij het project de weg gevonden naar seniorenverenigingen en seniorenrestaurant.’

Daarnaast valt ook wel de onwetendheid op over mogelijke financiële tegemoetkomingen en premies. Met kleine ingrepen en eenvoudige raadgevingen is dit rechtgezet.

Minstens 1 op 10 in crisis

Het Mobiel sociaal huis kunnen we in een notendop in de volgende cijfers vatten:

  Aantal 75 plussers Opvolgbezoek niet nodig Geholpen Hulp niet nodig
Ninove 3 500 2 030 (58%) 490 (14%) 980 (28%)
Erpe-Mere 1 757 1 291 (73,5%) 123 (7%) 343 (19,5%)
Haaltert 1 018    712 (70%) 66 (6,5%) 240 (23,5%)

Totaal

(absolute cijfers)

6 275 3 561

679

 

2 035

 

Hieruit is af te leiden dat 1 op de 10 senioren boven de 75 jaar gebaat is met reële hulp. Deze hulp kon financieel, structureel of multidisciplinair zijn. Al deze dossiers zijn tot een goed einde gebracht.

‘Dat we dit kunnen bereiken, maakt ons trots’ zeggen de 3 voorzitters in koor. ‘Bovendien hebben we meer bereikt dan de 10% die we uit deze cijfers afleiden. Alle mensen die we bezocht hebben (wat toch 8,2% van de totale bevolking van de 3 gemeenten is), hebben nu weet van de bestaande dienstverlening via de zorggids, hebben een kanaal gekregen waar ze op elk moment naar hulp kunnen vragen, hebben we toegang verschaft naar praktische oplossingen. Ons rest nu de taak dit mooie resultaat verder te zetten’ Een belofte die in de drie gemeenten vanaf 2018 wordt nagekomen.

Positieve outcome/Nieuwe initiatieven

Dit project bracht tegelijk een onvoorziene dynamiek teweeg op professioneel vlak. Resultaten zijn ondermeer:

De zorggids, een informatieve gids op maat van de senior

Positieve en spontane samenwerking tussen partners die onder meer leidde tot nieuwe initiatieven zoals opstart familiegroep dementie, inschakelen wijkagenten als contactpunten, dementievriendelijke gemeente.

Vragen vanuit de doelgroep die leiden tot oprichting van minder mobielencentrale, dynamiek in diverse ontmoetingscentra en seniorenverenigingen

Aanbevelingen naar het beleid

Zonder vrijwilligers geen Mobiel Sociaal Huis

Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen boden ons deze mogelijkheid via financiële steun, waarvoor dank. Maar zonder de talrijke vrijwilligers en een sterke coördinator was dit project nooit tot het succesverhaal geworden zoals vandaag.

27 enthousiaste mensen brachten allen een individuele en maatschappelijke bijdrage aan het project.

Ook studenten maatschappelijk werk konden we een boeiende ervaring bieden, net als stagiaires administratie.

Een belangrijke dimensie werd toegevoegd door onze ervaringsdeskundige armoede, die vanuit de eigen leefwereld heel veel voeling aan de dag kon leggen en de drempel wegvaagde.

Bijzondere dank gaat uit naar de coördinator van het project.

En verder…?

Dit project heeft bewezen hoe belangrijk het is zelf naar de mensen toe te stappen en welke grote resultaten daarmee geboekt kunnen worden. Nu het project niet langer door Vlaanderen en de provincie kan ondersteund worden, kiezen alle 3 de partijen ervoor om dit op eigen kracht verder te zetten.

‘Het was een heel leerrijke, innovatieve en boeiende ervaring om over gemeentegrenzen heen dit te kunnen realiseren’ besluiten Gina, Lieven en Dirk.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons