Ninove 01 Jun 2020 - 13u04
Scattered Clouds
14.56°C

Asbestdossier speeltuin Ninove naar correctionele rechtbank

19 december 2017
Asbestdossier speeltuin Ninove naar correctionele rechtbank

#Ninove - De raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde heeft de zaak van de asbestvervuiling in de speeltuin van het stadspark van Ninove doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Een uitspraak ten gronde in de zaak is er dus nog niet, maar de rechtbank oordeelt wel dat er voldoende elementen zijn die een verdere behandeling van het dossier rechtvaardigen.

Vlak na de opening van de speeltuin in 2012 kloeg schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen) – toen nog gemeenteraadslid in de oppositie – de aanwezigheid aan van asbest in de toplaag van de nieuw ingerichte speeltuin. Het stadsbestuur ging aanvankelijk uit van historische vervuiling, maar toen bij andere werken uitgevoerd door dezelfde firma opnieuw asbest in de aangevoerde grond werd aangetroffen stelde de stad zich toch burgerlijke partij.

Die burgerlijke partijstelling lijkt nu haar vruchten af te werpen want de rechtbank van eerste aanleg heeft besloten de zaak naar de correctionele rechtbank door te verwijzen. Een definitieve uitspraak moet nog komen maar de doorverwijzing is alvast een eerste stap die voor de Ninoofse belastingbetaler positief kan uitdraaien. De stad gaf immers al 300.000 euro uit om de nodige maatregelen te treffen “Zowel de gemaakte kosten als de toekomstige sanering hopen we te kunnen recupereren,” vertelt Vande Winkel, “Het totale bedrag zal wellicht boven het half miljoen uitkomen, een bedrag dat anders door de stad opgehoest moet worden.”

Stad hoopt gemaakte kosten en toekomstige saneringskosten te recupereren

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons