Ninove 29 May 2020 - 13u14
Clear Sky
10.04°C

Ninofmedia waarschuwt voor oplichters die in winkels toeslaan met een wisseltruc.

09 januari 2018
Ninofmedia waarschuwt voor oplichters die in winkels toeslaan met een wisseltruc.


#Ninove - Dergelijke oplichters slaan toe in winkels, maar ook vaak op straat. Ze stappen een winkel binnen en zijn meestal niet alleen. Eén van hen wenst een kleinigheid aan te kopen en wenst met een groot biljet te betalen.  Deze biljetten zijn niet vals, maar wanneer men het wisselgeld wil teruggeven, dan begint de discussie. 

Plots wil men de aankoop teruggeven of veranderen of wil men andere biljetten als wisselgeld krijgen. Op datzelfde moment zorgen de anderen uit het gezelschap voor afleiding en verwarring.  Wanneer ze dan de winkel verlaten is er veelal geld verdwenen, hetzij uit de kassa hetzij via de wisseltruc of is er een diefstal gebeurd van andere goederen.

Hoe kunt u hier tegen optreden ?

  1. Steek het ontvangen biljet in een klem aan de kassa tot na het afrekenen, zo kan er geen discussie ontstaan over de waarde van het biljet. Het gebeurt ook dat een biljet van 20 euro wordt overhandigd waarna men plots beweert een biljet van 50 euro te hebben gegeven ter betaling.
  2. Wees alert ! Heel belangrijk ! Laat u niet afleiden bij het tellen van het wisselgeld en roep er desnoods een tweede kassierster bij die u kan helpen.
  3. Wees assertief  en als u vermoedt dat men een wisseltruc probeert uit te halen,  blok meteen elke verdere handeling af en annuleer de verkoop.
  4. Indien u de zaak niet vertrouwt,  zeg dan gewoon dat u geen grote bankbiljetten kunt wisselen en verwijs de klant desnoods door naar een financiële instelling.
  5. Contacteer onmiddellijk de politie via 101 en noteer de nummerplaat van het voertuig waarmee de oplichters zich verplaatsen.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons