Ninove 05 Jun 2020 - 05u58
Broken Clouds
9.63°C

Eandis plant bos aan in Ninove

25 maart 2018
Eandis plant bos aan in Ninove

Eandis en BOS+ zetten een nieuwe stap in het ‘Ecobossen’-project. In samenwerking met lokale besturen in haar werkingsgebied wil Eandis de komende vijf jaar 25 hectare bos aanplanten. Een deeltje daarvan op het grondgebied van Ninove, meer bepaald op de gewezen stortplaats in Voorde. Op zondag 25 maart waren medewerkers van Eandis en hun gezinsleden uitgenodigd om mee te helpen het bos aan te planten.  In totaal werd er  1 hectare beplant in Ninove, er werden inheemse boomsoorten aangeplant volgens een bosplan opgesteld in samenwerking met BOS+, het ging oa om beukenhaag, berk en hazelaar. 

Eandis zet volop in op papierreductie. Een interne sensibiliseringsactie om kleurenprints te verminderen, resulteerde in een besparing van maar liefst 70%. Ook het project rond elektronisch factureren en de ontwikkeling van een digitaal platform om werken aan je energie-aansluitingen aan te vragen, spitsen zich toe op verdere digitalisering en elektronisch dossierbeheer met een forse papierbesparing als gevolg. 

Eandis engageerde zich om  die inspanningen om te zetten in bosaanplant. Vorig jaar werden daarvoor al 3 hectaren in Zedelgem met nieuw bos beplant. Nu kreeg Eandis in Ninove via Bos+ de mogelijkheid om opnieuw 1 hectare zélf te beplanten. 

Dit alles kadert binnen het project Ecobossen, waar Eandis binnen een periode van vijf jaar zo’n 25 hectare bos zal aanplanten. Zo willen ze mee werk maken om zowel de eigen CO2-uitstoot en die van haar partnergemeenten met minstens 20% terug te dringen tegen 2020. Met de aanplant in Ninove zal de totale teller dan op 8,15 ha staan. CEO Walter Van den Bossche van Eandis was dan ook een tevreden man en stak ook zelf de spade in de grond om de boompjes te laten uitgroeien tot een bos.

Foto's Giovanni Neckebroeck

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons