Ninove 06 Jun 2020 - 10u09
Lichte regen
8.71°C

VZW Handelaars Ninove als motor voor kernwinkelgebied

06 juni 2018
VZW Handelaars Ninove als motor voor kernwinkelgebied

NINOVE – De gemeenteraad keurde de statuten goed van de “vzw Handelaars Ninove”. Deze moet zo ruim mogelijk de uitstraling en de commerciële dynamiek van het kernwinkelgebied verhogen.

Het afgebakende kernwinkelgebied omvat twee zones.

Zone 1 – Centrum

 • Centrumlaan (tot hoek Bevrijdingslaan en tot 2de rotonde/hoek Onderwijslaan)
 • Marktstraat
 • Langemuntstraat
 • Oudstrijdersplein
 • Beverstraat
 • Biezenstraat (tot en met huisnummers 13 en 20)
 • Lavendelstraat
 • Vuurkruiserstraat (tot hoek Hendrik Vangassenstraat)
 • Kaardeloodstraat (alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia)

Zone 2 – Rechteroever

 • Burchtstraat      (tot kapel en tot hoek Onderwijslaan)
 • Graanmarkt
 • Despauteerstraat (huisnummer 1)
 • Oude Kaai (huisnummer 1)
 • Geraardsbergsestraat (tot en met hoek Vuurkruiserstraat en tot en met hoek Savooistraat)
 • Vuurkruiserstraat (vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat)
 • Kaardeloodstraat (exclusief nr. 97, alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia)
 • Brusselstraat (tot en met huisnummers 63 en 64)

De vereniging zal onder meer initiatieven en projecten uitwerken voor een gericht promotiebeleid van het kernwinkelgebied (via evenementen en promotionele acties), zonder hierbij de beleidstaken van de stad over te nemen. De leden zijn niet bezoldigd.

Die VZW realiseert haar doel in overleg met en met medewerking van Ninove. Zij sluit hiervoor een samenwerkings- of subsidieovereenkomst met de stad, die in eerste instantie € 75.000 voorziet. Dit is geen blanco cheque, want betaalbaar in vier schijven en met een driemaandelijkse terugkoppeling.

Gewone VZW

De keuze voor een gewone en niet een stedelijke VZW is volgens de schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open VLD) bewust gebeurd. “Elders werken stedelijke vzw’s niet wegens teveel politieke inmenging. De vertegenwoordiger van de stad heeft hier ook geen vetorecht. Vanuit de solidariteitsbijdrage die de betrokken handelaars betalen, bekostigen wij de wedde van een professionele centrummanager, die het geheel zal sturen. Met die regeling gaan de handelaars in de middenstandsraad akkoord. In een volgende legislatuur kan dit uiteraard anders.”

Dirk Souffriau en Toon Van Melkebeek (Uw Alternatief) pleitten voor de coöptatie van twee handelaars van buiten het kerngebied, wat volgens de statuten kan. “Ik denk aan een toekomstgerichte structuur”, aldus de schepen in zijn antwoord. “Laat best de vrijwilligers van de vzw, die er veel werk in hebben ingestoken, kiezen wie ze wensen te coöpteren. Het is ook een kwestie van eerst te leren stappen voor we kunnen lopen.”

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) had lof voor de schepen en de middenstandsraad die dit dossier in een recordtempo tot een goed einde hebben gebracht. “Vandaag bieden ze antwoorden op de vele uitdagingen.”

Bij de stemming aanvaardde een nipte meerderheid een amendement van Guy D’Haeseleer (Forza Ninove) over de onverenigbaarheid tussen een gemeentelijk mandaat en lidmaatschap van de vzw. Zijn partij onthield zich bij de stemming ten gronde. "Wij zijn dit initiatief voor de volle honderd procent genegen, maar de financiering is een gemiste kans. De lokale middenstand moet daar immers voor opdraaien. De jeugd moet toch ook niet de eigen jeugdconsulent betalen, evenmin als de klanten van het OCMW hun begeleiders moeten financieren.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons