Ninove 25 May 2020 - 18u00
Scattered Clouds
16.51°C

Bedrijventerrein Doorn Noord is de nieuwe standaard

12 juni 2018

NINOVE – Stadbestuur en SOLVA stelden de plannen voor van het regionaal bedrijventerrein Doorn Noord: economisch en ecologisch een ambitieus project. Het terrein omvat 27 ha, waarvan 17 ha nuttige bouwoppervlakte. Het ligt tussen de Aalstersesteenweg en de N45 (Expressweg).

“Dit is wellicht de laatste beschikbare site voor een regionaal bedrijventerrein”, aldus schepen voor Lokale Economie Alain Triest, die voor dit project veel lof kreeg toegezwaaid door de burgemeester en zijn medeschepenen. “Het terrein ligt aan goede ontsluitingswegen, dicht bij het station en we voorzien een mobipunt en een bushalte van De Lijn. We kunnen hier op termijn tot 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen creëren. Samen met de 100 van de KMO-zone Kapittelstraat dekken we daarmee ruimschoots het aantal niet-werkende werkzoekenden in Ninove.”

Het nieuwe bedrijventerrein focust op vier kernwaarden: “Lokale energieopwekking, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en slim delen en samenwerken. Het is een schoolvoorbeeld voor andere bedrijventerreinen. Samen met SOLVA kozen wij voor een nieuwe aanpak door de percelen te koop aan te bieden nog voor het terrein zelf is aangelegd. Omdat wij dan beter op elkaar kunnen inspelen, winnen wij goed twee jaar.”

Nieuwe maatstaf

Milieuschepen Wouter Vande Winkel vond de uitgangspunten voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein een nieuwe maatstaf voor Vlaanderen met aandacht voor duurzaamheid en eigen energievoorziening. Voor de ontsluiting ervan zorgt een nieuwe verbindingsweg tussen de Okegembaan en de Aalstersesteenweg, vulde schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel aan, met een nieuw kruispunt en verkeerlichten ter hoogte van de toegang. Hij hoopte nog op voortschrijdend inzicht bij de Vlaamse overheid voor een grondige aanpassing van het kruispunt Den Doorn.

Directeur Bart Wallays van SOLVA somde de verschillende fasen op in de toewijzing van de percelen. “Tot 31 augustus 2018 kunnen de geïnteresseerden een kandidatendossier indienen. In september selecteren wij de bedrijven op basis van hun bedrijfseconomische context, hun motivatie voor een vestiging in Ninove en de duurzame acties die zijn plannen. Eind september 2018 maken wij de weerhouden bedrijven bekend. Dan starten wij de onderhandelingen met hen over de ligging, de omvang, het ruimtegebruik en de samenwerking. In de loop van 2019 verlijden wij dan de notariële akte.”

Ook hij noemde de aanpak hier een nieuwe maatstaf voor Vlaanderen.

MLI

Info: www.doornnoord.be

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons