Ninove 29 May 2020 - 14u10
Clear Sky
10.04°C

Eerste percelen op Doorn Noord bouwrijp in eerste helft 2020

25 november 2018
Eerste percelen op Doorn Noord bouwrijp in eerste helft 2020

NINOVE – Op 7, 8 en 15 november 2018 vonden onderhandelingsgesprekken plaats met de geselecteerde en nog niet definitief weerhouden bedrijven. Dit gebeurde op basis van de vooropgestelde criteria op het vlak van de bedrijfseconomische context, motivatie tot vestiging in Ninove en de voorziene duurzame acties. Hiermee zit het uitgiftebeleid op kruissnelheid.

Tijdens deze gesprekken is vooral nagegaan hoe de ruimtevraag van de kandidaten zo efficiënt mogelijk kan worden ingevuld. Zo is gepolst naar de omvang van het gebouw, de onderscheiden bouwvolumes, parkeerbehoefte, omvang en ligging van het perceel, alsook mobiliteitsaspecten en de gewenste samenwerking op Doorn Noord.

Dit laat de jureringscommissie toe om met kennis van zaken elke ruimtevrager zo optimaal mogelijk in te passen in de beschikbare bedrijfsruimte. In januari 2019 zal de evaluatiecommissie de weerhouden bedrijven opnieuw uitnodigen. Zij legt hen dan een individueel perceel industriegrond voor.

Vervolgens krijgen de bedrijven juridische zekerheid door middel van een aankoop-verkoopbelofte, zodat ze definitieve plannen kunnen opmaken ter voorbereiding van de omgevingsvergunning, financiering ervan enz.

Parallel daarmee starten in 2019 de infrastructuurwerken, zodat de notariële akten kunnen worden verleden zodra de percelen bouwrijp zijn, wellicht in de eerste helft van 2020.

Info: Door Noord.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons