Ninove 31 May 2020 - 07u57
Clear Sky
15.05°C

Leegstand in Ninove in tien jaar tijd spectaculair gestegen

22 april 2019
Leegstand in Ninove in tien jaar tijd spectaculair gestegen De Lavendelstraat: 9 leegstaande panden op een rij.

NINOVE – De leegstand in de binnenstad is tussen 2009 en 2018 toegenomen met 303,13 procent. Dat blijkt uit een studie, die UNIZO liet uitvoeren voor alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten met meer dan 20.000 inwoners.

In tien jaar tijd is de leegstand in Oost-Vlaanderen naar een gemiddelde van 10 % gestegen. Op het eerst zicht vallen de cijfers voor Ninove nog mee. In 2009 bedroeg de leegstand hier maar 3,20 %. Tien jaar later zitten we al aan 9,70 %. Dat is een toename van 303,13 %. Daarmee zit Ninove in de top vier van de ‘rangschikking’ die UNIZO opstelde.

In 15 Oost-Vlaamse gemeenten gingen de cijfers zelfs maal drie sinds 2009; in 12 steden en gemeenten bedraagt het leegstandspercentage meer dan 10 %. Sinds 2009 gaan de cijfers in stijgende lijn, behalve in Kruibeke en Sint-Lievens-Houtem.

In geen enkele stad of gemeente met meer dan 20 000 inwoners is de leegstand gedaald, maar er zijn plaatsen waar die niét spectaculair steeg afgelopen jaar. Ronse en Sint-Niklaas kampen al lang met een leegstandproblematiek, maar de inspanningen van afgelopen jaren zorgen ervoor dat de leegstand niet in die mate gestegen is, zoals dat het geval is in Denderleeuw, Ninove of Aalst.

Toch doet Oost-Vlaanderen het niet slecht in vergelijking met de andere provincies. Met 8,7 % van de winkelruimtes die leegstaat, scoort onze provincie zelfs als één van de beste. Al is dat relatief gezien de slechte cijfers.

Wat de winkelvloeroppervlakte betreft zien we een grote groei: die ging van 3.000.000 m² in 2009 naar 3.240.0000 in 2019. Helaas blijft 350 000 m² van die winkelvloeroppervlakte onbenut. Het creëren van nieuwe winkelruimte draagt blijkbaar bij tot de stijging van de leegstand.

Voorstellen

UNIZO pleit daarom voor een aantal initiatieven om die tendens tegen te gaan.

  • Bedrijvige kernen met een mix van activiteiten is (vrije beroepen, diensten, maakbedrijven, horeca, wooneenheden…) om de kernen terug levendig en aantrekkelijk te maken. Een uitbreiding dus van 'kernwinkelgebied' naar 'kerngebied'. Verweving van functies is de toekomst om de stads- en dorpskernen levendig te houden.
  • Stimulerende maatregelen om de leegstand tegen te gaan, die ook van toepassing zijn op andere economische functies dan detailhandel.
  • Werk maken van het eigen DNA van de stad of gemeente: de sterktes, de beleving, de bereikbaarheid. Daarover moeten steden en gemeenten een duidelijke visie ontwikkelen, die kan bijdragen tot een bruisende kern, waar het fijn vertoeven is en elk pand een invulling krijgt.

Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen: “We kunnen er niet onderuit dat het retaillandschap enorm veranderd is in die tien jaar. E-commerce en baanwinkels hebben zonder meer een grote invloed gehad op de toenemende leegstand. Maar laat dat geen uitvlucht zijn om de kernen te laten doodbloeden. Samen met steden en gemeenten werken we graag aan een beleid om de kernen te revitaliseren. Er moet ingezet worden op beleving en elke stad of gemeente moet werken aan haar eigenheid. Daarnaast moet er werk gemaakt worden van de herbestemming van leegstaande panden. Alleen zo kunnen we de leegstand een halt toeroepen en de kernen opnieuw doen opleven.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons