Ninove 29 May 2020 - 13u47
Clear Sky
10.04°C

Erosiebestrijding in Krepelstraat

29 april 2018
Erosiebestrijding in Krepelstraat

DENDERWINDEKE – Een aantal eigendommen in de Krepelstraat heeft bij hevige regenval regelmatig te kampen met wateroverlast. De Ninoofse gemeenteraad wil dit probleem verhelpen en keurde daartoe een samenwerkingsovereenkomst goed met de intergemeentelijke maatschappij SOLVA.

De Krepelstraat heeft regelmatig te lijden onder water en modder, die bij hevige regenval van de hoger gelegen akkers afstromen.

SOLVA zal eerst een studie uitvoeren om het afstromingsgebied in kaart te brengen. Nadien kunnen doeltreffende maatregelen de wateroverlast en de bodemerosie tegengaan.

In elke fase van dit dossier zal de maatschappij nauw overleggen met de stadsdiensten. Schepen van Openbare Werken Henri Evenpoel (Open VLD) ziet die samenwerking met vertrouwen tegemoet. “We hebben immers goede ervaringen met een gelijkaardig project in de Rijstraat.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons