Ninove 29 May 2020 - 13u05
Clear Sky
10.04°C

Ninove Welzijn springt creatief om met langdurige leegstand

06 oktober 2018
Ninove Welzijn springt creatief om met langdurige leegstand

NINOVE – De sociale huisvestingsmaatschappij (SH) Ninove Welzijn verhuurt tijdelijk drie woningen in de Pollarewijk voor een verlaagde prijs. De vzw Levenslust uit Lennik begeleidt daar vier jongeren naar zelfstandig wonen. Op die manier vermijdt Ninove Welzijn ook het ontstaan van kraakpanden in de leegstaande huizen.

Ninove Welzijn heeft een aantal leegstaande woningen in de Pollarewijk. Na afbraak komen daar over enkele jaren nieuwe sociale woningen in de plaats. In afwachting verhuurt de sociale huisvestingsmaatschappij deze aan organisaties, die dringend op zoek zijn naar huisvesting voor hun doelpubliek. Dat is sinds kort het geval voor woningen in de Pollarewijk en de wijk Eversem in Okegem. De tijdelijke huurders zijn het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), Levenslust vzw en het Provinciaal Technisch Instituut (PTI).

Het PTI Ninove geeft in één woning praktijkles aan hun leerlingen. Zij leren er de elektriciteit correct installeren. Zij zullen wellicht ook woningen opknappen voor de vzw Levenslust.

Deze Lennikse vzw helpt jongeren die niet meer in een instelling, een thuismilieu of pleeggezin kunnen verblijven en de stap willen of moeten zetten naar een vorm van autonoom wonen. Zij hebben hulp nodig om zich voor te bereiden op een leven op eigen benen, want zij zijn daar alleen nog niet toe in staat.

In de Pollarewijk wonen momenteel al vier jongeren in drie woningen van Ninove Welzijn. Zij betalen een lage huurprijs. Op die manier kunnen ze wat financiële reserve opbouwen en uitkijken naar een andere woning. De jongeren zullen wellicht twee of drie jaar in de woningen kunnen verblijven, tot deze worden gesloopt.

Voor alle betrokkenen is het een win-win-situatie:

  • het CAW, Levenslust vzw en het PTI kunnen op die manier hun tekort aan woningen/lokalen tijdelijk oplossen;
  • Ninove Welzijn kan uitsluiten dat krakers de panden bezetten en draagt tegelijkertijd een steentje bij tot het vervullen van een gerespecteerd maatschappelijk doel.
Info: https://www.ninovewelzijn.be/https://www.levenslustvzw.be/.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons