Ninove 01 Jun 2020 - 12u08
Scattered Clouds
14.56°C

Chiro's Flos en Sjaloom leven op hoop

07 november 2018
Chiro's Flos en Sjaloom leven op hoop

MEERBEKE – De lokalen van de meisjes- en jongenschiro in de Gemeentehuisstraat zijn verre van veilig en comfortabel. Toch is er goed nieuws: op korte termijn zorgt de stad voor noodzakelijke herstellingen en een nieuwe cv-ketel.

De meisjeschiro Flos bezet de bovenverdieping van het, de jongens van Sjaloom huizen op de benedenverdieping. Kurt Van Den Driessche (N-VA) luidde op de gemeenteraad van 25 oktober de noodklok over deze chirolokalen. “Ouders contacteerden Jeroen Van Assche voor een plaatsbezoek. Ik had daar een déjà vu-gevoel van anderhalf jaar terug bij Het Uur. Loshangende elektriciteitskabels, verlengkabels, de verwarmingsinstallatie, die al een hele tijd defect is. Ook de komende winter zit de chiro in de kou. Barsten in de muren ter hoogte van de dakspanten. Kortom: een gebouw in aftakeling.”

Dus had het raadslid een aantal dringende vragen voor de eigenaar, het stadsbestuur. “Sinds wanneer dateert het laatste bezoek van een vertegenwoordiger van de stad? Wanneer gebeurden de laatste keuring van de elektrische installatie en het onderhoud van de defecte verwarmingsketel?”  Meer algemeen wou hij nog weten of de stad een lijst heeft van de eigendommen met een onderhoudsschema en of er preventieve bezoeken gebeuren.

Renovatie of nieuwbouw

“We brachten met een delegatie tweemaal een plaatsbezoek en hadden een constructief gesprek met de chiroleiding”, aldus schepen van Patrimonium Henri Evenpoel (Open VLD). “Het hoofdprobleem voor de stabiliteit komt doordat de steunelementen zijn verwijderd, met scheuren tot gevolg. Na een stabiliteitsstudie zijn de kolommen in de bovenzaal hersteld. Voor de vernieuwing van de elektrische leidingen hebben wij prijsoffertes gevraagd, zodat wij de werken eerstdaags kunnen gunnen. Nadien volgt de keuring. De verwarmingsketel is in maart 2018 gekeurd, maar is eigenlijk versleten. Ook hiervoor is prijs gevraagd en op het laatste schepencollege hebben wij de toewijzing gedaan.”

Wegens personeelsgebrek is er een achterstand bij de preventieve controles van de stadseigendommen. “We werken deze weg, maar dit zal alleszins een werkpunt zijn voor een meerjarenplanning. Het is wel de bedoeling dat iemand van de stadsdiensten regelmatig de niet-gebruikte gebouwen controleert.”

Zijn collega en jeugdschepen Lieven Meert (Samen) gaf nog mee dat het gebouw zelf aan een drastische renovatie toe is. “SOLVA deed voor ons een studie en bekeek drie mogelijke scenario’s voor de chirolokalen. In de eerste plaats een volledige renovatie van het bestaande gebouw. Daarnaast zijn afbraak en nieuwbouw mogelijk met dezelfde vloeroppervlakte als het bestaande gebouw. Tenslotte: afbraak en nieuwbouw met een significant grotere vloeroppervlakte dan vandaag. Daarbij is telkens  een raming, waarbij de eerste optie de goedkoopste is en de derde optie de duurste. Maar het verschil tussen optie 1 en 2 is relatief klein.”

Een aanbeveling zit niet in de SOLVA-studie. “Het zal aan het nieuwe stadsbestuur zijn om, wat mij betreft in overleg met de twee chiro's, te beslissen voor welk scenario ze gaan en dat dan verder uit te werken. Er zal dan ook een tijdelijk alternatief nodig zijn, zodat de chiro's tijdens de bouw verder kunnen werken. Zulke belangrijke beslissingen kan dit bestuur in lopende zaken natuurlijk niet meer nemen.”

Info: http://www.chiroflos.be/index.php?p=10
https://www.chiro-sjaloom.be/

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons