Ninove 25 May 2020 - 18u09
Scattered Clouds
16.51°C

Rechtbank debatteert over asbestvervuiling Ninoofse speeltuin in stadspark

15 januari 2019
Rechtbank debatteert over asbestvervuiling Ninoofse speeltuin in stadspark

NINOVE/DENDERMONDE – De correctionele rechtbank behandelde dinsdag 15 januari de asbestvervuiling van de speeltuin in het stadspark van Ninove. Grondleverancier Rebuco en zaakvoerder M.A. uit Geraardsbergen stonden hiervoor terecht. Maar deze pleitten onschuldig en wijzen naar het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Ninove, dat daar ook grond aanvoerde.

De speeltuin in het stadspark is heraangelegd in 2011. Net voor de opening in 2012 kwam de schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (toen SP.a/Groen, nu Samen) met het nieuws dat in de toplaag van de speeltuin asbest was gevonden. Die is dan volledig gesaneerd en heraangelegd, wat meteen een vertraging betekende voor de opening van de speeltuin.

Volgens de advocaat van de burgerlijke partijen – het Ninoofse stadsbestuur en het AGB – dacht men aanvankelijk aan een zogenaamde historische vervuiling. Op die plek was voorheen een luciferfabriek gevestigd. Anderhalf jaar later stelde men op drie andere plaatsen op Ninoofse grondgebied eveneens asbestvervuiling vast: de Meeuwenlaan in Outer, de begraafplaats in Denderwindeke en de Centrumlaan in Ninove. Ook daar waren grondwerken uitgevoerd. Op die plaatsen was de grond aangevoerd door de firma Rebuco uit Geraardsbergen, die ook de grond voor het speelplein in het stadspark had geleverd.

Hoge schadevergoeding

De stad Ninove diende daarop een strafklacht in tegen het bedrijf. Na onderzoek dagvaardde het parket van Dendermonde de firma Rebuco en diens zaakvoerder M.A. Op 15 januari kwam de zaak voor de raadkamer van Dendermonde.

Volgens de openbaar aanklager had het grondbedrijf zich schuldig gemaakt aan asbestvervuiling; hij vorderde effectieve boetes van € 2.000 en € 1.000. Namens het stadsbestuur en het AGB vroeg hun advocaat een hoge schadevergoeding van enkele honderduizenden euro. Hij verwees naar de grote meerkosten voor de sanering van de speeltuin. Daarbij komen nog de andere drie locaties op Ninoofs grondgebied, de bijkomende personeelskosten en de imagoschade voor de stad.

Politiek spel

Zelf ontkenden de beklaagden ook maar iets met de asbestvervuiling te maken hebben. Rebuco zou volgens hun advocate het slachtoffer zijn van een politiek spel in Ninove. Eerst zou men getracht hebben om die vervuiling in de doofpot te steken. Toen dat niet lukte, heeft men het in de schoenen van de Geraardsbergse firma willen schuiven, aldus nog de verdediging. Deze wees ook op de enorme kosten, die de firma jaarlijks doet, om alle grond te laten inspecteren en om te attesteren dat deze voldoet aan alle normen.

Het AGB zou, nog volgens de verdediging, op de locaties ook zelf grond hebben aangevoerd en dus kon ook daar de oorzaak van de asbestvervuiling liggen. Overigens is grond van hetzelfde lot nog op drie andere plaatsen gebruikt. Daar is geen asbestvervuiling vastgesteld. Dus zat in de grond voor het speelplein geen asbest, concludeerde de verdediging, die de vrijspraak vroeg.

De rechter velt een vonnis op 19 februari e.k.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons