Ninove 25 May 2020 - 16u42
Scattered Clouds
16.51°C

Beslissing vergunning evenementenhal Cloë valt ten laatste op 5 maart

02 februari 2019

NINOVE – Ilse Malfroot (Forza) vroeg aan schepen Katie Coppens (Samen) naar de stand van zaken in verband met de aanvraag om van de Cloë-hal in de Merellaan een evenementenhal te maken. Het schepencollege zal daarover ten laatste op 5 maart een beslissing nemen, rekening houdend met diverse adviezen en bezwaren.

“Al zes jaar lang vinden af en toe evenementen plaats in de bedrijfshal van Cloë langs de Merellaan”, aldus Ilse Malfroot in haar interpellatie donderdag 31 januari. “Dat waren onder meer ‘Ninove Danst’ voor het goede doel, de prinsaanstelling en de opening van carnaval Ninove. Momenteel zijn dat maximum tien evenementen per jaar. Als het stadsbestuur de omgevingsaanvraag goedkeurt, is dit een vrijgeleide voor 365 activiteiten per jaar, waarvan 12 zonder einduur noch beperking van decibels. De buurtbewoners maken zich zorgen over lawaai- en parkeeroverlast maar vrezen ook voor extra inbraken en vandalisme.”

Adviezen en bezwaren

“Er is inderdaad een aanvraag voor functiewijziging van stapelplaats naar evenementenhal”, beaamde Katie Coppens. “Dat kan volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), al ligt dit gebouw naast een woonwijk. De beslissing daarover is voorzien ten laatste op 5 maart. Nu zijn 12 activiteiten toegelaten met een einduur en een decibelbeperking, die weliswaar hoog ligt. Maar een eventuele vergunning is niet zomaar voor 365 activiteiten. Daar zijn allerlei voorwaarden aan verbonden. Maar wij zullen rekening met alle mogelijke elementen.”

De brandweer kan pas advies geven nadat de aanvrager bijkomende plannen heeft ingediend. “Ook de dienst Mobiliteit vroeg om bijkomende info. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) heeft ongunstig geadviseerd. Het openbaar onderzoek liep tot 29 december 2018 en leverde 21 bezwaren en een petitie met 91 handtekeningen op. De politie geeft hierin geen advies.”

Na de beslissing door het college van burgemeester en schepenen is nog beroep mogelijk.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons