Ninove 07 Jun 2020 - 03u12
Overcast Clouds
11.48°C

Minnelijke schikkingen, dagvaardingen en boetes voor afwezige bijzitters en voorzitters

05 juni 2019
Minnelijke schikkingen, dagvaardingen en boetes voor afwezige bijzitters en voorzitters

OOST-VLAANDEREN – Een aantal opgeroepen (plaatsvervangende) bijzitters en enkele voorzitters kwamen bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 niet (tijdig) opdagen. Zij konden naderhand ook geen geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid voorleggen. Zij kregen in eerste instantie een minnelijke schikking toegestuurd.

Inmiddels betaalden 206 personen de minnelijke schikking van € 250.

Het parket van Oost-Vlaanderen dagvaardde 170 personen, die deze niet betaalden. Zij verschenen recent op 7 themazittingen voor de correctionele rechtbank van Oost-Vlaanderen, in de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde.

De wet voorziet voor deze inbreuken een geldboete van € 50 tot € 200 euro. Omgerekend (x 8 (opdeciemen) gaan de boetes dus van € 400 tot € 1.600.

Uitgesproken straffen

  • 139 personen zijn veroordeeld tot een geldboete; de meeste omgerekende geldboetes bedroegen € 400, € 600 en € 800 euro.
  • Enkelen kregen een werkstraf en de betaling van de gerechtskosten.
  • 5 personen kregen opschorting van straf: de feiten zijn bewezen maar er is geen straf opgelegd.
  • 16 personen zijn vrijgesproken: de rechter oordeelde dat de afwezigheid of laattijdigheid gerechtvaardigd was.
  • 7 beklaagden konden op de zitting bewijzen, dat ze de minnelijke schikking toch tijdig hadden betaald.
  • Voor 3 zaken gebeurt de uitspraak op een latere datum.

Het parket van Oost-Vlaanderen volgt hiermee de richtlijnen van het college van procureurs-generaal met betrekking tot het vervolgingsbeleid inzake inbreuken op de kieswet.

Ook voor de verkiezingen van 26 mei 2019 heeft het college van procureurs-generaal de richtlijnen van vervolgingsbeleid bepaald. De parketten moeten deze toepassen ten aanzien van de personen die zijn opgeroepen om te zetelen in een stem- of stemopnemingsbureau en afwezig waren zonder geldige reden.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons