Ninove 07 Jun 2020 - 10u08
Overcast Clouds
11.48°C

Stijgend aantal behandelingen op spoedafdeling ASZ Geraardsbergen

23 juli 2019
Stijgend aantal behandelingen op spoedafdeling ASZ Geraardsbergen

GERAARDSBERGEN – De ASZ-campus Geraardsbergen noteerde op de spoedgevallendienst tussen 2014 en 2018 een stijging van 6,2 %. Een overbezette spoedopnamedienst kan echter de patiëntveiligheid in het gedrang brengen. Burgemeester Guido De Padt pleit voor één uniek oproepnummer.

Elk jaar behandelen de Belgische spoedgevallendiensten meer patiënten dan het jaar voordien. Tussen 2013 en 2017 steeg het aantal patiënten met 9 %. Voor het ASZ Geraardsbergen betekende dat een toename van 14.052 naar 15.078.

Burgemeester Guido De Padt (Open VLD), lid van de raad van bestuur van het ASZ, informeerde naar de oorzaken van deze stijging. De spoeddienst is momenteel té toegankelijk voor het brede publiek. Patiënten kunnen vaak niet zelf inschatten hoe dringend hun probleem is. Bovendien heerst nog onterecht de idee dat enkel de spoedgevallendienst de juiste gespecialiseerde hulp kan toedienen.”

Vaak weten patiënten niet waar zich aan te melden in geval van nood. “Het lijkt daarom opportuun om de nummers 1733 (huisartsenwachtpost) en het algemeen noodnummer 112 te integreren in één uniek nummer. Daar kan een eerste screening gebeuren van de zorgbehoefte, die bepaalt welke equipe met welke kwalificaties ze uitsturen. Naast de normale middelen (ziekenwagen, PIT en/of MUG) kan men doorverwijzen naar de huisartsenwachtpost of een huisbezoek door de huisarts van wacht (of zelfs uitgestelde zorg) voorzien.”

Spoedarts Lieven Vergote: “Niettegenstaande de huisartsenwachtposten stellen wij vast dat de spoedbezoeken niet afnemen. Het aantal MUG-interventies stijgt eveneens. De noodzaak om een spoedarts mee te sturen moeten we afwegen tegenover zijn aanwezigheid op spoed. Het huidige wetgevende kader laat dit echter niet toe. Een aanpassing van de wetgeving zal noodzakelijk zijn. Op basis van triage kunnen wij dan al of niet een arts meesturen.”

Burgemeester Guido De Padt hoopt dat deze problematiek wordt meegenomen bij de bespreking van de regeerakkoorden op federaal en Vlaams niveau.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons