Ninove 28 May 2020 - 21u56
Clear Sky
20.54°C

Ideeën over en voor Ninove: een tussenstand van de bevraging

30 juli 2019
Ideeën over en voor Ninove: een tussenstand van de bevraging

NINOVE – De stad bevraagt haar burgers over een toekomstgericht en modern Ninove. Die enquête loopt nog tot 23 augustus. We geven een tussenstand naar de onderwerpen met de meeste ideeën.

Onder het thema ‘In welk Ninove wil jij leven?’, peilt het stadsbestuur naar de ideeën van de Ninovieters. Op het platform www.mijn.ninove.be vind je 6 grote thema's.

Momenteel zijn daarover 151 ideeën gelanceerd. Deze zijn als volgt verdeeld over de zes thema’s:

  • thuis in Ninove - 50,
  • veilig in Ninove - 28,
  • kansrijk Ninove - 11,
  • ondernemen in Ninove - 15,
  • ontdek Ninove - 15,
  • op weg in Ninove - 32.

Deze thema’s zijn nog eens onderverdeeld in 14 subcategorieën. De vijf best scorende categorieën zie je hieronder.

Subthema Aantal voorstellen
Mobiliteit 32
Straten en pleinen 30
Werk, economie en handel 15
Netheid en afval 9
Kunst, cultuur en evenementen 9

De voorstellen, die het meeste bijval genieten geven wij hieronder weer.

Voorstel Meeste stemmen
Vernieuw stationsplein 32
Gezellige ontmoetingsplaats aan de Dender 26
Masterplan Ninove- stadsontwikkeling 18
Stel oude gebouwen open voor verenigingen 17
Werk rond de Dender en fietstoerisme 14
Meer groen 13
Gezellige ontmoetingsplaats aan de Dender 12
Mensen informeren over bestaande initiatieven 12
Huisvuil ophaling 12
Meer politie op straat 12
We willen geen vuile voorstad van Brussel blijven 11
Camerabewaking 10

Je kan jouw ideeën nog kwijt tot en met 23 augustus.

Tussen 23 augustus en 15 september gebeurt de verwerking van de resultaten. Rond begin oktober komt dan feedback over deze ideeënronde.

Info: mijn.ninove.be.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons