Ninove 28 May 2020 - 21u17
Clear Sky
20.54°C

Rook- en vuurverbod opgeheven

31 juli 2019
Rook- en vuurverbod opgeheven

OOST-VLAANDEREN – Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere heeft het rook- en vuurverbod opgeheven.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft de code voor het brandgevaar teruggebracht van code oranje naar code geel.

Als gevolg hiervan besliste de waarnemend gouverneur het politiebesluit van 24 juli 2019 op te heffen.

Het maken van open vuur is opnieuw toegelaten en het rookverbod in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen en heiden is ingetrokken.

Zijn diensten blijven de situatie wel voortdurend opvolgen.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons