Ninove 28 May 2020 - 20u30
Clear Sky
20.54°C

Wijziging van het ‘blauwalgenbesluit’

14 augustus 2019
Wijziging van het ‘blauwalgenbesluit’

NINOVE – De wijziging van het besluit van 2 augustus 2019 houdt een zekere versoepeling in.

Burgemeester Tania De Jonge laat via Facebook weten dat het besluit met betrekking tot de aanwezigheid van blauwalgen op de Dender op een aantal punten is gewijzigd.

 • Het is verboden om binnen een straal van 100 meter van de drijflaag water te capteren uit de Dender voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkbaar water voor vee.
 • Eveneens geldt een verbod op elke vorm van zachte recreatie evenals vissen op de Dender ‘binnen een straal van 100 meter van de drijflaag’. Buiten die zone kan men vissen.
 • Volgende veiligheidsmaatregelen moet je buiten die zone in acht nemen:
  - laat kinderen niet aan de waterrand spelen;
  - vermijd rechtstreeks contact met water met blauwalgen;
  - bij huidcontact, onmiddellijk afspoelen en douchen;
  - bij huidirritaties of misselijkheid, de arts raadplegen.

“Wees voorzichtig en hou rekening met de opgelegde voorwaarden”, besluit de burgemeester.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons