Ninove 31 May 2020 - 06u51
Clear Sky
15.05°C

Korpschef Philippe De Cock: “Alle lof voor de inzet en de flexibiliteit van onze medewerkers”

09 april 2020
Korpschef Philippe De Cock: “Alle lof voor de inzet en de flexibiliteit van onze medewerkers”

NINOVE – De Ninoofse korpschef is scherp als het gaat over het gebrek aan doeltreffende beschermingsmiddelen voor zijn medewerkers. Al heeft de crisis volgens hem ook een aantal positieve gevolgen op termijn.

“Hectisch”, zo omschrijft de Ninoofse korpschef Philippe De Cock zijn dagindeling. “Mijn mailbox raakt overspoeld en dagelijks zijn er veel vergaderingen door middel van teleconferencing. Bovendien verandert alles constant, elke dag, wat noodzakelijk is maar voortdurend een aanpassing van de lokale richtlijnen vergt.”

Mondmaskers

Maar dat is eigenlijk het minste van zijn zorgen. “Het is vooral vechten om de nodige beschermingsmiddelen voor onze medewerkers te krijgen. Langs officiële weg kregen we 100 chirurgische maskers, maar die beschermen ons niet echt. Het is dus zelf zorgen voor het noodzakelijke. Gelukkig kregen we van de stad wel een aantal FFP2-maskers, maar deze dekken onze behoefte niet.

Blijkbaar was de politie niet erkend als een essentieel beroep in deze corona-tijd. “Dat zou nu wel het geval zijn, maar tegen dat we maskers zullen krijgen zitten we misschien al in de volgende corona-crisis. Als politie moeten wij zorgen voor de naleving van de ministeriële besluiten. Het is dus naïef om te geloven dat je iemand probleemloos kunt arresteren. Een aantal overtreders laten zich niet zomaar boeien van op een veilige afstand en met minimaal contact. We moeten soms letterlijk vechten. En dan heb ik het nog niet over hoesten in ons gelaat of spuwen naar de medewerkers.”

Dat de zorgsector en de ziekenhuizen voorrang kregen bij de bedeling van de geschikte mondmaskers begrijpt de korpschef. “Die mensen werken met bevestigde corona-patiënten en wat zij doen is, gezien het risico, ronduit heldhaftig. Maar als wij moeten vechten, bestaat de kans dat die personen ook besmet zijn. Vroeger werd af en toe eens gespuwd en kregen medewerkers soms bloed in hun gezicht. Nu gebruiken sommigen, vooral jongere overtreders, hoesten en spuwen bewust als een wapen, met de melding ‘ik heb corona’. In dergelijke gevallen vind ik het absoluut noodzakelijk om te kunnen beschikken over de juiste mondmaskers, samen met een veiligheidsbril, waarmee wij reeds alle medewerkers hebben uitgerust.”

Positieve gevolgen

De korpschef ziet echter ook een aantal positieve zaken in deze crisisperiode. “Het nieuwe werken is gemakkelijker aanvaardbaar gemaakt en mogelijk blijven we veiliger omgangsvormen omarmen. We doen bijvoorbeeld al sinds 29 februari inspanningen om de medewerkers te overtuigen af te stappen van de gewoonte elkaar een hand te geven als dienstgebruik. In het grootste deel van de wereld gebeurt dit trouwens niet. Het is niet hygiënisch en je geeft er ook andere ziekten als influenza of verkoudheden mee door. Regelmatig en op een juiste wijze je handen wassen zal hopelijk ook een goede gewoonte blijven. We vinden nieuwe manieren uit om veiliger en toch respectvol met elkaar om te gaan.”

“Een aantal nieuwe werkwijzen, die mobiel werken en thuiswerk mogelijk maken, zijn nu versneld uitgerold. Gelukkig hebben wij de nieuwbouw, die op dat vlak veel meer mogelijkheden en ruimte biedt om medewerkers op een veilige afstand van elkaar te laten werken.”

De samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten en de politie ervaart hij ook als positief. “Elke dag is er veiligheidsoverleg via videoconferentie. Je vindt elkaar in moeilijke tijden. Dat video-overleg valt eigenlijk best mee: het verloopt vlotter en je komt sneller naar de kern van de zaak. We passen dit ook toe voor het intern teamoverleg en voor vergaderingen met de collega-korpsoversten.”

Met het oog op een veilig en klantvriendelijk onthaal werkt de politie bij voorkeur op afspraak. “Maar we vragen vooral de bezoekers om onmiddellijk hun handen te wassen op de juiste manier alvorens het gebouw verder te betreden. Een didactisch filmpje toont hoe het moet. Om verhoren veilig te laten verlopen, kregen wij van de stad een aantal plexiglas schermen, die we op de tafel kunnen plaatsen.”

En niet in het minst is Philippe De Cock zeer te spreken over de medewerkers van de lokale politie Ninove. “Alle bewondering voor hun inzet en hun flexibiliteit. De meeste van onze medewerkers zijn nu constant ingezet voor de handhaving van de corona-maatregelen. Niet alleen hun takenpakket is inhoudelijk sterk gewijzigd, ook de manier van werken is grondig veranderd. En we hebben geen noemenswaardige extra uitval van zieke medewerkers. Gelukkig, want we hebben iedereen hard nodig.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons