Ninove 02 Jun 2020 - 20u41
Scattered Clouds
27.4°C

PCVO Groeipunt officieel gestart

04 september 2018
PCVO Groeipunt officieel gestart

NINOVE – De provinciale centra voor volwassenenonderwijs PCVO Dender en Schelde en PCVO VIVA zijn samengesmolten tot PCVO Groeipunt, met hoofdzetel in Ninove. De plechtige opening van het cursusjaar vond maandag 03 september plaats.

Het nieuwe fusiecentrum PCVO Groeipunt zal op ICT na, geen overlappend aanbod hebben. Het is de bedoeling om de regionale spreiding maximaal te behouden en het huidige aanbod verder te zetten.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Onderwijs: "PCVO Groeipunt zal hierdoor een waaier van opleidingen uit 16 verschillende studiegebieden aanbieden op 14 lesplaatsen. Op die manier creëren we in de regio een sterk centrum dat levenslang en levensbreed leren garandeert.”

Binnen het huidige aanbod wil het fusiecentrum de focus leggen op: Zorg, Maak (technische) en Word (maatschappelijke geletterdheid).

Gedeputeerde Peter Hertog onthulde een symbolische boom, samen met directeur Johan Du Bois.

Foto (vlnr): eerste gedeputeerde Alexander Vercamer, directeur Johan Du Bois, voorzitter Provincieraad Greet De Troyer, gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs Peter Hertog.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons