Ninove 02 Jun 2020 - 20u52
Scattered Clouds
27.4°C

Incident op PTI legt malaise bloot tussen ‘dag’- en ‘avondschool’

12 februari 2019
Incident op PTI legt malaise bloot tussen ‘dag’- en ‘avondschool’

NINOVE – Vorige week vrijdag 8 februari deed zich ’s morgens op het PTI een incident voor: er zou sprake geweest zijn van een gaslek. Volgens een leerkracht van het PCVO Groeipunt was dit bedoeld om de ‘avondschool’ in een slecht daglicht te plaatsen. In een omstandige aangetekende zending aan de gedeputeerde van Oost-Vlaanderen, verantwoordelijk voor onderwijs, verduidelijkt hij zijn grieven.

Het Provinciaal Technisch Instituut (PTI, ook dagschool genoemd) en het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Groeipunt (PCVO, ook avondschool genoemd) zijn gevestigd in hetzelfde gebouw aan de Centrumlaan. Ze gebruiken meestal dezelfde les- en praktijklokalen. Dat geeft soms wrijvingen tussen leerkrachten en directies.

De hulpdiensten waren vrijdagmorgen opgeroepen voor gasvorming in het leslokaal voor koeltechnieken. Leerkracht koeltechniek Lieven Busschaert (PCVO Groeipunt): “Dit is niet de eerste maal dat een gelijkaardig voorval gebeurde. Hierover is toen ook met het PTI aan tafel gezeten. Dat heeft te maken met een wettelijk verplicht proces binnen koeltechnische handelingen. Daarbij komt een minimale hoeveelheid ongevaarlijke waterdamp vrij die geur- en kleurloos is. Mocht er een nevel zijn waargenomen, dan is deze ongetwijfeld gemanipuleerd door bv. een bus WD40 leeg te spuiten in het lokaal. Dit is al meermaals gebeurd.”

Slechte relatie en pesterijen 

De gebeurtenissen zijn volgens de leerkracht een gevolg van de slechte relatie tussen het PTI en het PCVO Groeipunt. Volgens hem was er die vrijdagmorgen geen probleem, “maar de brandweer en politie moesten komen en de school werd ten onrechte geëvacueerd. Daardoor bracht men bewust de leerlingen van de dagschool in gevaar. De hulpdiensten hebben niets moeten ondernemen om enige situatie veilig te stellen. Dit bewijst de manipulatie. Het zijn ook steeds dezelfde personen, die al meermaals in de dagschool een directeur hebben weggepest. Dit kan je onmogelijk een gezonde situatie noemen.”

Het lokaal is preventiefverzegeld, waardoor het PCVO daar voorlopig geen les kan geven. Woensdag komen vertegenwoordigers van provincie, politie en brandweer samen voor een inspectie met het oog op het vrijgeven van het lokaal.

Lieven Busschaert vraagt de provinciale overheid om maatregelen ten grond te nemen. Hij zegt te spreken in naam van vele collega’s van het PCVO Groeipunt. “De pesterijen van de ‘dagschool’ aan het adres van leerkrachten, directie en cursisten van de ‘avondschool’ moeten onmiddellijk stoppen. Men is zelfs bereid om een petitie op te starten onder de collega’s. Iedereen is deze situatie beu! Ik leg persoonlijk ook een klacht neer voor pesterijen. En een correcte rechtzetting in de pers door de communicatiedienst in de plaats van ‘klein gaslek aan koelinstallatie’ zou ook op zijn plaats zijn.”

Hij besluit: “Wij hopen dat U onze moe getergde directie te hulp schiet en ons als leerkrachten steunt om deze richting rond innovatie en duurzaamheid verder uit te bouwen. Wanneer deze situatie verder escaleert (waarvoor we vrezen) beroep ik mij op deze melding. Als leerkrachten zijn we steeds bereid om de situatie verder te komen toelichten.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons