Ninove 01 Apr 2020 - 09u23
Clear Sky
6.1°C

Ninove wil kinderopvang extra ondersteunen

01 juni 2019
Ninove wil kinderopvang extra ondersteunen

NINOVE – De financiële leefbaarheid van bepaalde kinderopvanginitiatieven is niet rooskleurig, met een sluiting als een reële dreiging. Daarom stelde Stijn Vander Elst (Open VLD) het stadsbestuur voor om de financiële ondersteuning van de kinderopvanginitiatieven op haar grondgebied te herzien. Volgens schepen Joost Arents (Onafh.) is het stadsbestuur daartoe bereid.

Stijn Vander Elst schetste tijdens de gemeenteraad van 23 mei een niet zo rooskleurig beeld van de lokale kinderopvanginitiatieven. “Zij genieten Vlaamse financiering via Kind en Gezin op basis van een trappensysteem. Trap 1 krijgt een basissubsidie van een kleine € 800 per plaats per jaar. Voor trap 2 is dat meer dan een tienvoud van dat bedrag. Daartegenover staat dat initiatieven in trap 2 wel ouderbijdragen moeten vragen, afhankelijk van het inkomen van de ouders. En trap 0 krijgt helemaal niets.”

Toch moeten alle opvanginitiatieven aan dezelfde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. “Dezelfde spelregels, maar dus niet met gelijke middelen voor iedereen. Verschillende uitbaters van Ninoofse opvangvoorzieningen in trap 1 staat het water aan de lippen. De Ninoofse subsidiëring is niet doelmatig genoeg om de leefbaarheid te versterken. De vraag is groot en elke private opvangplaats is er een, die de stad zelf niet moet voorzien. Het bespaart de stad zelf een enorme investeringskost had ze die plaatsen zelf moeten realiseren. We zijn er dus zeker bij gebaat dat we deze initiatieven in hun leefbaarheid versterken, in het bijzonder deze, die amper steun krijgen van Kind en Gezin.”

Schepen Joost Arents beaamde deze analyse en had weet van dreigende faillissementen en/of overnames. “Ook is er een groot personeelsverloop naar initiatieven in trap 2. We willen dus zeker meer doen. We hebben de intentie om onze steunmaatregelen te herzien in het kader van de meerjarenplanning. En in 2020 starten wij met een Loket Kinderopvang. Dat zal alle vragen registreren in samenwerking met Kind en Gezin.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons